Liselund Slot

Liselund Slot med den omkringliggende have er et romantisk anlæg med lysthuse, småbygninger og havemonumenter, som ligger ved landsbyen Liselund i Magleby Sogn på Møn. Wikipedia

Vi syntes at vi ville besøge slotsparken og der er rigtig mange ting at se på - kig med her under og se nogle af de ting vi så på turen rundt i parken.

Schweizerhytten. Den rummede oprindeligt gartnerbolig i stueetagen og gæsteværelser på første sal. Bagved står et ishus til opbevaring af isblokke, forklædt som polynesisk stråhytte

Schweizerhytten. Den rummede oprindeligt gartnerbolig i stueetagen og gæsteværelser på første sal. Bagved står et ishus til opbevaring af isblokke, forklædt som polynesisk stråhytte

Et kig ud over haveanlægget

Et kig ud over haveanlægget

Lene står og ser på Schweizerhytten. Der er forklaringsskilte ved de forskellige bygninger

Lene står og ser på Schweizerhytten. Der er forklaringsskilte ved de forskellige bygninger

Den polynesiske stråhytte og »dækker« over et ishus til opbevaring af isblokke

Den polynesiske stråhytte og »dækker« over et ishus til opbevaring af isblokke

Skilt som fortæller hvordan man ledte vand til parkens vandanlæg

Skilt som fortæller hvordan man ledte vand til parkens vandanlæg

Det oprindelige Liselund Slot

Det oprindelige Liselund Slot

Slottet set fra en lidt anden vinkel

Slottet set fra toiletbygningen

Dette skulle være den oprindelige toiletbygning

Bagsiden af toiletbygningen

Liselund Slot

Liselund Slot

Et af de store træer i slotsparken

Et af de store træer i slotsparken

Flot anlagt sø med ø

Flot anlagt sø med ø

Liselund i dag

Det viste sig tidligt, at arbejdet med at vedligeholde og bevare Liselund med slottet og parken var meget bekosteligt. Baron Erik Rosenkrantz valgte i 1938, mod en beskeden årlig leje, uopsigeligt at overlade de gamle bygninger og parken til en institution, der ville drive og vedligeholde stedet samt give publikum adgang dertil. Institutionen »Liselund gammel Slot« under Undervisningsministeriet blev stiftet samme år. På trods af betydelig imødekommenhed i mere end 60 år fra private fonde, og uanset offentlige driftstilskud fra såvel staten som lokale myndigheder, havde bestyrelsen for Liselund vanskeligt ved at få driften til at hænge sammen. Det medførte en gradvis nedslidning af bygninger og haveanlæggets historiske idé. I 2005 blev slottet og parken erhvervet af Kulturministeriet ved hjælp af store donationer fra fonde. Ministeriet har overdraget ejerskabet og vedligeholdelsen af de historiske anlæg til Nationalmuseet. Arealerne omkring Liselund Park ejes af Skov- og Naturstyrelsen, Falster Statsskovdistrikt.

Liselund Gods med tilhørende 292 hektar jord ejes fortsat af baron Niels Henrik Rosenkrantz.

Liselund Ny Slot, der i 1960’erne blev omdannet til lejrskole og vandrerhjem, blev 1980 frasolgt godset og drives som hotel. I 1990 blev også dette slot fredet.

Denne tekst er »sakset« fra Wikipedia på dette link

Beskrivelse af huset, som du kan se på de næste par billeder

Beskrivelse af huset, som du kan se på de næste par billeder

Lige bag det norske hus er der denne udsigt ned over skrænterne mod vandet

Lige bag det norske hus er der denne udsigt ned over skrænterne mod vandet

Et kig mere ned over vandet

Et kig mere ned over vandet

Det kinesiske lysthus

Det kinesiske lysthus

Det kinesiske lysthus

Et kinesisk lysthus var en fast bestanddel af en romantisk have. Ved siden af den lille pagode blev der plantet blev der plantet en hængeask, der understregede den kinesiske stemning. Huset er formentlig tegnet af arkitekten Andres Kirkerup, der også stod for lystslottet

Det ny Liselund Slot

Det ny Liselund Slot

Der er Påfugle i slotsparken

Der er Påfugle i slotsparken

Smart køretøj fra Liselund Ny Slot

Smart køretøj fra Liselund Ny Slot

Klintekongen

- udført af David Svane 2005-06

Gammel byport i Stege som vi passerede på vej tilbage til campingvognen

På vej mod Alexandrines Bro

Hjemad igen

Vores grill, som vi købte på Bornholm er i brug for første gang

Vores grill, som vi købte på Bornholm er i brug for første gang

Efter dagens oplevelser blev vi enige om, at vi ikke orkede at se Lolland og Falster på denne tur, så den 8. juni kørte vi hjem efter en dejlig campingtur.

Vi kom hjem hen på eftermiddagen efter en meget varm tur og på hele turen har vi tilbagelagt i alt 1547,8 km

Tak fordi du læste med. Vi håber at det kan have givet inspiration til en tur til Bornholm, og også til et hjørne af Sjælland.

Vil du tilbage til foregående side kan du bruge linket her

Del siden