Vi kørte herefter en tur til stranden her ved Boderne

Vi kørte herefter en tur til stranden her ved Boderne

- og et kig til den anden side

- og et kig til den anden side

Vi er tilbage ved bilen igen og kigger ind mod land. Bag det røde hus i venstre side finder man en stor tøjbutik

Vi er tilbage ved bilen igen og kigger ind mod land. Bag det røde hus i venstre side finder man en stor tøjbutik

Vi har nu bevæget os videre til Pedersker Havn / Øster Sømarken

Vi har nu bevæget os videre til Pedersker Havn / Øster Sømarken

Der er en pænt lang bro ud til selve havnen og det er forbudt at cykle og køre derud, men ikke desto mindre mødte vi flere cyklister på vej tilbage derudefra

Der er en pænt lang bro ud til selve havnen og det er forbudt at cykle og køre derud, men ikke desto mindre mødte vi flere cyklister på vej tilbage derudefra

Her ser vi kystlinien til modsatte side af billedet to numre tilbage

Her ser vi kystlinien til modsatte side af billedet to numre tilbage

Nu er vi ude på havnen

Nu er vi ude på havnen

Det er en pænt lang gangbro der ind til land fra havnen

Det er en pænt lang gangbro der ind til land fra havnen

Slusegården, café og gl. vandmølle

Slusegårds vandmølle ligger tæt ved udløbet af Øle å på Sydbornholm. Her er opdæmmet en mølledam, hvortil der foruden vandmøllen er tilsluttet et ørredhus. Til anlægget hører også et klækkehus til udklækning af ørredyngel og et kildehus over en kilde, som forsyner klækkehuset med rent vand.

Vandforsyningen til mølle og ørredhus fra dammen reguleres med stigborde, og til dammen er også tilsluttet andre stigborde til overløb.

Læs meget mere om stedet her på Bornholmernes historie

Nær ved møllen

Mølledammen

Nu er vi nede ved møllen

Der er tavler med oplysninger tæt på bygningerne

Møllehjulet

Møllehjulet

Huset med vandhjulet ses her, mens vi er på vej tilbage til bilen, som holder oppe ved cafeen, som var lukket - vist på grund af sygdom

Huset med vandhjulet ses her, mens vi er på vej tilbage til bilen, som holder oppe ved cafeen, som var lukket - vist på grund af sygdom

Kort over området ved møllen - foto fra oplysningstavle ved P-pladsen

Kort over området ved møllen - foto fra oplysningstavle ved P-pladsen

Varper ved Ølenevej

I Pedersker Plantage har Pedersker Jagtforening et jagthus. Et par hundrede meter syd for dette ligger der tre stenhøje også kaldet Varperne. Til disse Varper knytter sig et sagn som du kan læse om på dette link

To af de tre varper ved Ølenevej

To af de tre varper ved Ølenevej

Ølene vildtreservat

Ølene Vildtreservat indeholder særlig værdifuld natur og er derfor en del af Natura 2000, som er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Læs mere (hele teksten fra skiltet) her, hvis du er interesseret i at se på fugle

Udsigt fra det ene fugletårn

Stort areal, men der var ikke mange fugle at se her ved 15-tiden

Lilleborg

På vej tilbage til Rønne kom vi forbi ruinerne af Lilleborg som hører til blandt de ældste kongelige middelalderborge i Danmark.

Her var vi en tur oppe for at se på ruinerne og kom også til at tage en del billeder, som du kan se herunder

Billede fra Lilleborg

Billede fra Lilleborg

Billede fra Lilleborg

Skilt ved Lilleborg, der fortæller lidt om borgen

Skilt ved Lilleborg, der fortæller lidt om borgen

Billede fra Lilleborg

Billede fra Lilleborg

Efter denne tur var vi igen tilbage i Rønne.

Efter en overnatning gik vi i gang med at pakke telt og vogn og flyttede til Gudhjem Camping i løbet af dagen, nemlig den 30. maj.

Det fortæller jeg mere om på næste side som du kan komme til herfra

Tilbage til den foregående side kan du komme fra dette link

Del siden