Her er vi ved Salthammer Odde, hvor der er store mængder af fugle

Her er vi ved Salthammer Odde, hvor der er store mængder af fugle

Salthammer er en kystlokalitet med en stenodde af Balkakvartsit. Odden fortsætter som rev langt ud i havet.
Odden ligger umiddelbart nord for Snogebæk Havn. Lokaliteten nås bedst fra P-plads ved havnen eller P-pladsen ved røgeriet. Området strækker sig fra havnen og nordpå til Balka Strand. Læs evt. mere her hos DOF

Udsigt mod Snogebæk Havn

Udsigt mod Snogebæk Havn

Bunker ved Skrokkegårdsvej på vejen ud mod Dueodde

Bunker ved Skrokkegårdsvej på vejen ud mod Dueodde

Bunker fra krigen på Dueodde

I Dueoddes fyrreskov kan du også opleve nogle af krigstidens gamle bunkere. Her var det meningen, at der skulle placeres nogle 17 meter lange kanoner, som skulle kunne skyde 42 kilometer og på den måde lukke for al indsejling østfra. Tyskerne havde planer om fire kanonstillinger, hvoraf to nåede at blive bygget. Formålet med kanonstillingerne var at beskyde den skibstrafik, der var syd for Bornholm. Der er adgang til de gamle bunkers ad Skrokkegårdsvejen.

Teksten er hentet fra www.bornholm.info

Lene ser på den første af de to bunkere vi så på

En halvdyb brønd som ikke er afskærmet

Der er grafitti her - som så mange andre steder - træls!

En udgang fra bunkeren

Sidste foto fra denne bunker inden vi fortsatte til den, der ligger på den anden side af Skrokkegårdsvej - og lidt længere fra vejen

Sidste foto fra denne bunker inden vi fortsatte til den, der ligger på den anden side af Skrokkegårdsvej - og lidt længere fra vejen

Så er vi ved den anden bunker, som er lidt mere intakt

Lene er på vej rundt i bunkeren

Plateau/sti rundt om bunkeren

Så kigger vi ned på bunkeren fra højdedraget lige ved siden af

Her kan man sådan lige ane grundplanen for kanonbatteriet

Her kan man sådan lige ane grundplanen for kanonbatteriet

Et sidste kig på bunkeren inden vi fortsatte turen ud mod Dueodde

Et sidste kig på bunkeren inden vi fortsatte turen ud mod Dueodde

Flere af fyrretræerne langs stien ud til stranden ved Dueodde har nogle sjove faconer

Flere af fyrretræerne langs stien ud til stranden ved Dueodde har nogle sjove faconer

En anden facon på træer end normalt

En anden facon på træer end normalt

Så er vi næsten ude ved stranden

Så er vi næsten ude ved stranden

Lækkert og fint sand ved Dueodde

Lækkert og fint sand ved Dueodde

Lang træbro/-sti, som Lene står på

Der er en dejlig lang træbro/-sti ud til stranden inde fra P-pladsen

Der er flere små "vigepladser" så barnevogne og kørestole lettere kan passere hinanden

Fra Dueodde kørte vi videre til næste sted vi ville se på, nemlig Pouls Kirke og på kirkens hjemmeside har jeg fundet nedenstående tekst:

Sct. Povls kirke er den yngste kirke i romansk stil på Bornholm. Kirken ligger smukt på en bakketop med en fin udsigt over det sydøstlige Bornholm. Den er opkaldt efter apostlen Paulus, som er afbilledet på korbuens topsten, og er bygget omkring år 1248. Kirken er kendetegnet ved at være »kullet«, da den ikke senere har fået tilbygget tårn. Men den har et smukt harmonisk bygget klokketårn, der står for sig selv. I 1871 blev kirkens skib forlænget ca. 4 meter mod vest. Våbenhuset, som også er en senere tilføjelse, blev gennemgribende restaureret i 1881. Indvendig er kirken bl.a. prydet med kalkmalerier med forskellige motiver. I kirkens apsis findes der tre smukke romanske korsformede vinduer, hvor morgensolens stråler trænger igennem.

Kirken er beliggende på denne adresse: Poulskervej 13, 3730 Nexø

Kirken er beliggende på denne adresse: Poulskervej 13, 3730 Nexø

Pouls Kirke

Pouls Kirke

Pouls Kirke

Rids over borgens beliggenhed

Rids over borgens beliggenhed

Ringborgen på Rispebjerg er Bornholms største forsvarsanlæg fra jernalderen og den største indhegnede plads fra bondestenalderen. Arkæologiske undersøgelser i 1995-2001 har påvist, at der i oldtiden, på et fra naturens side markant og let forsvarligt næs, opførtes imponerende forsvarsværker, som har krævet et velorganiseret samfund. De ældste anlæg kan dateres til yngste tragtbægerkultur, 2900-2700 f.Kr. hvor 3 anlæg med omfattende palisadehegn har afløst hinanden.

Læs videre på dette link til Bornholms Museum

Pæle i jorden udenfor ringvolden

Pæle i jorden inden for ringvolden

Info-tårnet inden for ringvolden. Det var en varm dag da vi startede på turen, men her til aften blæste det temmelig meget op, så det var faktisk rigtig koldt at gå rundt herude. Vi havde tynde jakker med, men kunne godt have brugt noget mere tøj lige her.

Info-tårnet inden for ringvolden. Det var en varm dag da vi startede på turen, men her til aften blæste det temmelig meget op, så det var faktisk rigtig koldt at gå rundt herude. Vi havde tynde jakker med, men kunne godt have brugt noget mere tøj lige her.

Udsigt over ringborgen set fra info-tårnet

Udsigt over ringborgen set fra info-tårnet

En ko med en temmelig nyfødt kalv. Vi er på vej tilbage fra Ringborgen til vejen tilbage til Rønne

Pouls Kirke set fra samme position som her ved siden af

Så er det slut på denne dag. Læs videre om de næste dage på de efterfølgende sider.

Gå videre til næste side her

- eller tilbage til foregående side her

Del siden