Jeg startede på en

Jeg startede på en "foto-rundtur" på foregående side og her kommer næste billede som er taget ud over Jammerbugt

Billed-rundtur fra Nordbjerg
Flotte græsstrå set på min vej videre mod Sydbjerg

Flotte græsstrå set på min vej videre mod Sydbjerg

Stien er af og til stejl - og temmelig våd pga. det lange græs som er på en hel del af stien og som resulterede i, at jeg meget hurtigt fandt ud af, at mine sko ikke var vandtætte. Så jeg gik med våde sko resten af dagen. Så de skal imprægneres når jeg igen er hjemme fra campingturen

Stien er af og til stejl - og temmelig våd pga. det lange græs som er på en hel del af stien og som resulterede i, at jeg meget hurtigt fandt ud af, at mine sko ikke var vandtætte. Så jeg gik med våde sko resten af dagen. Så de skal imprægneres når jeg igen er hjemme fra campingturen

På vej op på Sydbjerg og rundt i en lille sløjfe og så tilbage hertil
På vej tilbage mod Nordbjerg
Så er jeg fri af skoven og kan se Nordbjerg igen
Næsten ved Nordbjerg kigger jeg tilbage mod skoven jeg gik i
Nu er jeg forbi Nordbjerg og på vej tilbage til bilen ad en anden sti end hertil
Efter en tur rundt på hedestrækninger, græsarealer, småskov osv. skal jeg nu ind gennem dette stykke skov med større træer og derefter mangler der nogle hundrede meter tilbage. Jeg var ærligt talt træt da jeg nåede frem til bilen. Da jeg var tilbage ved bilen satte jeg mig ind og spiste min madpakke og overvejede om jeg kunne gennemføre hele min planlagte tur alligevel eller om jeg skulle skære noget fra. Jeg valgte en mellemløsning og fravalgte en mindre del af turen og tog den største del med. Så følg med videre rundt om lidt - efter frokostpausen

Efter en tur rundt på hedestrækninger, græsarealer, småskov osv. skal jeg nu ind gennem dette stykke skov med større træer og derefter mangler der nogle hundrede meter tilbage. Jeg var ærligt talt træt da jeg nåede frem til bilen. Da jeg var tilbage ved bilen satte jeg mig ind og spiste min madpakke og overvejede om jeg kunne gennemføre hele min planlagte tur alligevel eller om jeg skulle skære noget fra. Jeg valgte en mellemløsning og fravalgte en mindre del af turen og tog den største del med. Så følg med videre rundt om lidt - efter frokostpausen

Fosdalen

Efter frokostpausen var jeg igen klar til at fortsætte på min nu let reducerede tur og kørte til Hjortdal og ad Hjortdalvej mod Tranum. På et tidspunkt kom jeg til en P-plads hvorfra man kan gå til Rødland Hede i Fosdal Plantage. Jeg gik dog ikke derind, men fortsatte et stykke tid endnu indtil jeg så skiltning mod Fosdalen og Lerup Kirke. Her drejede jeg ind og kom lige efter Lerup Kirke til en P-plads med info-tavler om Fosdalen. Jeg læste hvad der stod på tavlen og besluttede mig til at gå en tur ned i Fosdalen for at se, hvordan der så ud der og det var en meget spændende tur som du kan se billeder fra herunder. Der skulle også være en helbredende kilde hernede.

Jeg fulgte ruten ind i dalen langs med vandløbet og kom efter nogen tid ud til den asfalterede Fosdalvej og spadserede ad den tilbage til bilen.

Info-tavlen ved indgangen til Fosdalen

Info-tavlen ved indgangen til Fosdalen

På vej ind i Fosdalen
Stien jeg fulgte i Fosdalen
På de fugtige steder er der bygget gangbroer
Der er pænt høje skrænter herinde
Et kig ind i en af sidedalene
Denne sten fortæller at Vor Frue Kilde er her. Jeg kunne dog ikke se noget vand andet end neden for stenen på den anden side af stien. Helligkilden Vor Frue Kilde er i århundreder blevet søgt af syge på Jomfru Marias fødselsdag den 8. september.

Denne sten fortæller at Vor Frue Kilde er her. Jeg kunne dog ikke se noget vand andet end neden for stenen på den anden side af stien. Helligkilden Vor Frue Kilde er i århundreder blevet søgt af syge på Jomfru Marias fødselsdag den 8. september.

På vej videre ind i Fosdalen efter Vor Frue Kilde
Her har jeg et vandløb ved siden af mig og det kommer måske fra kilden
Jeg synes at der bliver ved med at dukke nye indtryk op
Her har man hævet gangbroen noget mere
Et længere stykke gangbro
Så går det nedad igen
Vand og sti følges i forskellige niveauer
Her åbner dalen sig lidt mere
Nu er jeg nået ud til Fosdalvej og kigger ned mod Naturcenter Fosdal
På vej op ad Fosdalvej kunne jeg lige skimte stien jeg gik ad før mellem træerne
Og så nåede jeg op til P-pladsen hvorfra jeg gik afsted for lidt over ½ time siden. Lerup Kirke ses i baggrunden

Og så nåede jeg op til P-pladsen hvorfra jeg gik afsted for lidt over ½ time siden. Lerup Kirke ses i baggrunden

Jeg kørte fra Fosdalen tilbage ad Fosdalvej til Hjortdalvej og satte så kursen mod Tranum. Jeg fortsatte fra Tranum ad Strandvejen til Tranum Strand, hvor jeg holdt på P-pladsen ved stranden og gik en tur ud til vandet. Første foto her er taget lige efter at jeg kom ud på stranden og jeg ser i retning mod Slettestrand.

Jeg kørte fra Fosdalen tilbage ad Fosdalvej til Hjortdalvej og satte så kursen mod Tranum. Jeg fortsatte fra Tranum ad Strandvejen til Tranum Strand, hvor jeg holdt på P-pladsen ved stranden og gik en tur ud til vandet. Første foto her er taget lige efter at jeg kom ud på stranden og jeg ser i retning mod Slettestrand.

Her ser jeg til den anden side af stranden og her er der altså også bunkers at se

Her ser jeg til den anden side af stranden og her er der altså også bunkers at se

En rigtig god foranstaltning, der gør det muligt for kørestolsbrugere at komme ret tæt ud til vandet

Jeg er nu på vej fra Tranum Strand og kigger her bagud mod stranden fra Strandvejen

Jeg er nu nået til enden af den armerede sti og er på vej helt ud til vandet

Her ser jeg så fremad ad Strandvejen og ser hen mod nogle bjerge foran - det er Fosdalen og Lien

Et kig ind mod Fosdalen og Lien set fra Vestkystvejen mellem Tranum Strand og Slettestrand som jeg er på vej til

Et kig ind mod Fosdalen og Lien set fra Vestkystvejen mellem Tranum Strand og Slettestrand som jeg er på vej til

Jeg er nu nået frem til Slettestrand og her står der en krabbe og kigger ud mod vandet

Jeg er nu nået frem til Slettestrand og her står der en krabbe og kigger ud mod vandet

Dette skilt fortæller om krabben

Dette skilt fortæller om krabben

Der var en del biler her ved nedgangen til Slettestrand, men der er plads til mange flere. Vejret var nu så godt, at jeg efter en tur ned til vandet fik lyst til at købe mig en vaffel-is med 3 kugler og guf.

Der var en del biler her ved nedgangen til Slettestrand, men der er plads til mange flere. Vejret var nu så godt, at jeg efter en tur ned til vandet fik lyst til at købe mig en vaffel-is med 3 kugler og guf.

Nu hvor jeg er ved Slettestrand ser jeg mig lidt om, både i byområdet og på stranden. Du kan læse lidt mere om stedet på ovenstående link fra Visitnordjylland.

Jeg går mig en tur til vandet. Her er også lavet en sti så kørestolsbrugere kan komme ned på stranden.

Også her er der fiskerbåde på stranden.

Fiskerbådene her ser ud til at være mindre end ved Thorup Strand
Stranden er temmelig bred. Jeg ser her i retning mod Svinkløv
- og så kigger jeg i retning mod Tranum Strand
Vandet slår dovent ind mod stranden
Et kig nede fra vandkanten ind mod bebyggelsen inde på land

Fortsættelse følger på næste side

Du kan gå tilbage til foregående side her

Del siden