5. september i Nordthy

Jeg havde planlagt mig en god lang køretur til i dag. Jeg måtte dog revidere den ved middagstid fordi jeg kunne se, at jeg ikke kunne nå det hele. Så jeg har endnu et par steder jeg kunne tænke mig at se i området, men hvornår det bliver ved jeg ikke endnu - men nok ikke før til næste år.

Jeg satte mig i bilen kl. 8:57 i næsten overskyet vejr og næsten vindstille - 11 grader.

Jeg kørte via Bredlundvej til Langvad og videre til Kærup og herfra mod Vester Thorup.

Første foto i dag er fra Kærup Holme skjulet

Første foto i dag er fra Kærup Holme skjulet

Skjulet kan du finde på adressen: Fjordvej 33, Kærup, 7741 Frøstrup, som det også fremgår af skiltet inde i skjulet.

Vejlerne, i 1800-t. alle de store, lavvandede vige der fra Limfjorden skød sig ind i Thy og Hanherred mellem Lønnerup Fjord ved Thisted og Gjøl 10 km fra Aalborg.

I nutiden er det navnet på det ca. 60 km2 store område der beskyttes af Arupdæmningen og Bygholmdæmningen omkring Hannæs. Det er et fredet naturreservat (1958-60), Ramsarområde, EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde. Vestfra består Vejlerne af Østerild Fjord med 4 km2 vand, eng og et opdyrket parti i sydvest samt Arup-Vesløs Vejles store engarealer. Desuden omfatter området Tømmerby Fjord (5,5 km2).

Teksten herover er hentet fra: Hans Kuhlman, Lars Serritslev: Vejlerne i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 13. september 2017 fra

http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=178961

Fra Aage V Jensen Naturfond har jeg hentet dette link og derfra følgende tekst:

Vejlernes rige fugleliv kan opleves fra et naturcenter samt fra 7 udsigtstårne og fugleskjul. Alle stederne byder på grundig information om de mange fugle. Området kan også opleves fra offentlige veje, cykelstier og ca. 15 udsigtspunkter. Offentlig adgang herudover har ikke været tilladt siden 1960 ifølge en bekendtgørelse fra Statsministeriet. Begrænsningerne skal sikre den enestående bestand af fugle.

Ved Vejlerne har siden 2004 været etableret en såkaldt audio-guiding, hvor man ved hjælp af sin mobiltelefon til almindelig takst på omkring 20 forskellige steder kan ringe op og modtage indtalte informationer om de pågældende delområder.

De foreløbig 6 fugletårne og skjul byder hver især på særprægede naturoplevelser

 

Kort over området med vejlerne som er at finde inde i skjulet

Kort over området med vejlerne som er at finde inde i skjulet

Inde i skjulet hænger også denne planche, der fortæller om hvilke fugle der kan ses i området

Inde i skjulet hænger også denne planche, der fortæller om hvilke fugle der kan ses i området

Der er ikke længere fra P-pladsen til skjulet end det stykke du kan se på billedet.

Der er ikke længere fra P-pladsen til skjulet end det stykke du kan se på billedet.

Vejlerne - beskyttet naturreservat - ingen adgang
Men med kikkert og andet udstyr kan man se masser af fugle uden at skulle helt ud mellem dem

Vejlerne - beskyttet naturreservat - ingen adgang
Men med kikkert og andet udstyr kan man se masser af fugle uden at skulle helt ud mellem dem

Jeg har forsøgt at indfange nogle af de mange fugle der er ude på og ved vandet, men det kan mit kamera ikke gøre ret godt

Jeg har forsøgt at indfange nogle af de mange fugle der er ude på og ved vandet, men det kan mit kamera ikke gøre ret godt

Fra fugleskjulet fortsatte jeg via Hanvejle dæmningen over mod Vester Thorup og derfra til Klim. I Klim tog jeg vejen ud til Klim Kalkovn - og til forskel fra sidste gang har jeg mønter på mig så jeg kan betale de 10 kr. som entreen koster. Dette foto er taget ude på P-pladsen og viser et udsnit af en af plancherne mens de kommende billeder er taget inde i udstillingsbygningen og viser detaljer fra kalkproduktionen.

Det her handler om limsten
Udtagning af kalk
Der er små skilte med forklaring om tingene
Giggen
Fra udstillingen. Der er en miniudgave af kalkovnen i forgrunden. Ved indgangen er der forskellige brochurer og på væggen ved siden af trappen er der en tv-skærm der viser billeder og fortæller om arbejdet i kalkværket.

Fra udstillingen. Der er en miniudgave af kalkovnen i forgrunden. Ved indgangen er der forskellige brochurer og på væggen ved siden af trappen er der en tv-skærm der viser billeder og fortæller om arbejdet i kalkværket.

Så er jeg gået ovenpå og kigger på ovnen der krævede meget brændsel iflg. et skilt

En stak brændsel på den anden side af ovnen

Og så gik jeg da lige en tur op til toppen af skorstenen og tog dette billede ind mod Klim

Og så gik jeg da lige en tur op til toppen af skorstenen og tog dette billede ind mod Klim

Her er jeg på Gl. Kongevej på vej mod Kollerup

Her er jeg på Gl. Kongevej på vej mod Kollerup

Jeg troede faktisk ikke at man brugte pigtråd mere - men det gør man altså her.
Jeg er fortsat på Gl. Kongevej.

Jeg troede faktisk ikke at man brugte pigtråd mere - men det gør man altså her.
Jeg er fortsat på Gl. Kongevej.

Nu har vejen lige skiftet navn til Udklitvej

Nu har vejen lige skiftet navn til Udklitvej

Hingelbjerge

Hingelbjerg et et fredet naturområde mellem Kollerup og Hjortdal. Midt i denne storslåede natur finder du Han Herreds højeste punkt, Nordbjerg, som er 83 meter over havet. Herfra er der udsigt over store del af Han Herred, både til havet og Limfjorden.

Naturområdet er værdig til nationalparkstatus, og heldigvis har området været fredet siden 1968. På en vandretur gennem det smukke, bakkede terræn vil man opleve naturen i al sin storslåede ødselhed. De centrale dele af området har sandsynligvis ligget mere eller mindre udyrkede hen siden middelalderen, så her finder man et relativt uspoleret landskab, der veksler mellem småskove og heder. Der er flere stier med udgangspunkt fra P-pladsen Svinkløvvej 338 - (ud fra Grønnestrandvej) i det 129 hektar store naturområder, hvor der kan ses flere gravhøje. Er man til vilde bær, kan man her plukke både brombær, blåbær, mosebølle, revling og havtorn. Lodsejere samt Jammerbugt Kommune udføre naturplejen, så de store sletter med Ene og Hedelyng ikke gror til.  Naturplejen i området består i fjernelse af uønsket opvækst på de åbne heder og overdrev, som også afgræsses af kreaturer. Den lokale afdeling i Danmarks Naturfredningsforening, udføre hvert år, naturpleje i et rigkær område, som ellers var tilgroet af tagrør, siv og gråpil. Nu er der skabt plads og lys til de nøjsomme urter som gøgeurter og engblomme. :-)
I 1968 blev Hingelbjerge fredet på initiativ af Danmarks Naturfredningsforening og Nationalmuseet. Som motivering for fredningen nævnes i fredningskendelsen at området ”udgør en klar helhed af en sjælden, oprindelig og storladen karakter og er bemærkelsesværdigt ved sin konstellation af landskabelige og arkæologiske attraktioner.”

Alle disse oplysninger har jeg hentet fra dette link fra Danmarks Naturfredningsforening.

Der er flere der gerne vil fortælle om dette område.

Hanherred er det næste jeg linker til

Jammerbugt Kommune er det tredie jeg linker til - der er flere, men de er nok ikke så relevante for at fortælle mere om dette storslåede område som jeg nu begav mig ud at gå i.

Skilt på P-pladsen som jeg holdt på de næste timer

Skilt på P-pladsen som jeg holdt på de næste timer

Dette skilt viser noget om området og det viser i hvert fald et par vandreture, hvor jeg så valgte den røde tur som er på 3 km og som de næste mange billeder viser dele af

Dette skilt viser noget om området og det viser i hvert fald et par vandreture, hvor jeg så valgte den røde tur som er på 3 km og som de næste mange billeder viser dele af

Her er jeg et lille stykke inde på den røde rute
Landskabet skifter hele tiden
Jeg kan nu se Nordbjerg lidt tydeligere
Ved Brønden står dette skilt, som fortæller om tudser i området - og der er også en brønd hvorfra man tager vand til at vande kreaturer med

Ved Brønden står dette skilt, som fortæller om tudser i området - og der er også en brønd hvorfra man tager vand til at vande kreaturer med

Jeg er nu vandret videre og er gået tæt forbi kreaturerne i billedet
Det går op ad nogle steder på ruten
Jeg nærmer mig Nordbjerg
Jeg kigger lige ned over kreaturerne igen
Nu er jeg kommet op på toppen og har en fin udsigt og den ville have været rigtig god med solen igennem. Dette billede er taget i retning mod Bulbjerg

Nu er jeg kommet op på toppen og har en fin udsigt og den ville have været rigtig god med solen igennem. Dette billede er taget i retning mod Bulbjerg

Se flere billeder fra toppen af Nordbjerg på næste side.

Tilbage til foregående side

Del siden