Jeg er nu kørt lidt videre i forhold til de to sidste billeder på foregående side. Jeg er fortsat på Arupvej og kigger her igen ned over Arup Vejle. Flot udsigt!

Jeg er nu kørt lidt videre i forhold til de to sidste billeder på foregående side. Jeg er fortsat på Arupvej og kigger her igen ned over Arup Vejle. Flot udsigt!

Her er jeg ved at dreje fra Arupvej ind på Dæmningen. Det er Østerild Fjord jeg begynder at bevæge mig ud over.

Her er jeg ved at dreje fra Arupvej ind på Dæmningen. Det er Østerild Fjord jeg begynder at bevæge mig ud over.

Dæmningen

Jeg var meget spændt på, hvordan der så ud her ved Dæmningen inden jeg kom hertil. Jeg har aldrig været lige her før, men det var rigtig spændende for mig at se dæmningen over Østerild Fjord og jeg kan se, at der er set ca. 130 fuglearter i området iflg. Dansk Ornitologisk Forening. Jeg så mange fugle, men jeg havde da ingen ide om at der var tale om så mange arter.

Flg. oplysninger har jeg fundet på Wikipedia: Østerild Fjord er en brakvandssø på 560 hektar der har tilløb fra Østerild Bæk, og afvander områderne nord for byen Østerild. Det er en tidligere fjordarm, der blev afskåret fra Limfjorden med en 3,5 km lang dæmning, der blev bygget i i 1880-84, i forbindelse med de store landvindingsprojekter i Vejlerne. Den grænser ud mod Limfjorden, og får trods højvandsslusen Hovsør Sluse en del vand fra Limfjorden, så saltholdigheden kommer op på næsten 1%. Saltholdigheden i Limfjorden uden for slusen ligger på 2-2,5%. Det meste af søen er lavvandet med dybder under 1 meter.

Østerild Fjord ligger i Fuglebeskyttelsesområde F20 og er en del af Vandplan 1.2 Limfjorden, hvor den er karakteriseret som søtype 11: Kalkrig, ikke brunvandet, saltholdig, lavvandet Den er også en del af Natura 2000 område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er en del af en naturfredning fra 1958, hvor man fredede et areal på 2.300 ha i De Vestlige Vejler. Den er ligeledes en del af det område som i 1960, af staten, blev udpeget til videnskabeligt reservat; Det blev sikret, da et område på ca. 5.500 ha i 1993 blev opkøbt af Aage V. Jensens Fonde, og udgør nu naturreservatet Vejlerne

Jeg er nu på vej ud mod broen i denne ende af dæmningen. Der er også en i den anden ende

Jeg er nu på vej ud mod broen i denne ende af dæmningen. Der er også en i den anden ende

Lige efter broen er denne udsigt fra vigeplads
Fra samme plads men nu kigger vi fremad
Et nyt kig ud over vandet med svaner
Et blik hen ad dæmningen i kørselsretningen
- og nu kigger jeg bagud
Nu er jeg fremme ved det smalleste sted på dæmningen

Nu er jeg fremme ved det smalleste sted på dæmningen

Nu er jeg kommet helt over den næste bro og er inde på

Nu er jeg kommet helt over den næste bro og er inde på "land" igen. Her er mange fugle - de ses ikke så tydeligt på billedet, men der er mange

Jeg er stoppet på Hovsørvej på vej ud på en ny dæmning og ser her ud over vandet

Og her ses dæmningen som fører Hovsørvej over på den anden side af vandet, som er Lønnerup Fjord

Lønnerup Fjord set fra Hovsørvej

Lønnerup Fjord set fra Hovsørvej

Vejen jeg holder på hedder Sennels Hede og billedet er taget over mod dæmningen jeg kørte på for lidt siden. Men pga. zoom er billedet desværre ikke skarpt

Vejen jeg holder på hedder Sennels Hede og billedet er taget over mod dæmningen jeg kørte på for lidt siden. Men pga. zoom er billedet desværre ikke skarpt

Jeg kørte via Sennels og Kjelstrup til Hillerslev. Nu er jeg på vej i retning mod Ballerum og befinder mig på Hillerslev Kær Vej på vej ud af byen

Jeg kørte via Sennels og Kjelstrup til Hillerslev. Nu er jeg på vej i retning mod Ballerum og befinder mig på Hillerslev Kær Vej på vej ud af byen

Fortsat Hillerslev Kær Vej - og nu er jeg vist på vej ud i kæret

Fortsat Hillerslev Kær Vej - og nu er jeg vist på vej ud i kæret

Foto samme sted fra som herover, men nu ser jeg tilbage mod Hillerslev

Foto samme sted fra som herover, men nu ser jeg tilbage mod Hillerslev

Jeg er fortsat på vej mod Ballerum, men nu er jeg iflg. GPS'en på

Jeg er fortsat på vej mod Ballerum, men nu er jeg iflg. GPS'en på "unavngivet vej" - om lidt skal jeg over en afvandingskanal

Nu er jeg næsten ude ved Ballerumvej - og har Kåstrup Kirke delvist gemt inde i træerne ved siden af landbrugsejendommen

Her det sidste stykke vej ud til Ballerumvej. Begge fotos er taget samme sted fra

Jeg fortsatte ad Ballerumvej rundt i nogle sving og buer og kom til Hanstholmvej og efter et lille stykke ind mod Hanstholm stoppede jeg ved Tved Kirke. Her tog jeg en brochure om Nationalpark Thy, som jeg havde i forvejen fra min tur til Toftum Bjerge, hvor jeg også var i den sydlige ende af Thy. Men jeg manglede både her og et par steder mere kort fra Naturstyrelsen over det specifikke område. Holderne var der, men ingen kort - ØV

Jeg fortsatte ad Ballerumvej rundt i nogle sving og buer og kom til Hanstholmvej og efter et lille stykke ind mod Hanstholm stoppede jeg ved Tved Kirke. Her tog jeg en brochure om Nationalpark Thy, som jeg havde i forvejen fra min tur til Toftum Bjerge, hvor jeg også var i den sydlige ende af Thy. Men jeg manglede både her og et par steder mere kort fra Naturstyrelsen over det specifikke område. Holderne var der, men ingen kort - ØV

Jeg kørte fra Tved Kirke og ville ind i Nationalpark Thy og Tved Klitplantage. Jeg ville til Sønderby og Hinding og derfra ind gennem plantagen mod Sårup. Men her kunne jeg have haft gavn af det kort, der ikke var i holderen for selv om jeg havde GPS'en kunne jeg ikke taste en præcis adresse ind og jeg kom til Nors og derfra ud til Nors Sø. Fotoet her er taget ud for Hindingvej 56 og viser udsigten mod Nationalpark Thy

Jeg kørte fra Tved Kirke og ville ind i Nationalpark Thy og Tved Klitplantage. Jeg ville til Sønderby og Hinding og derfra ind gennem plantagen mod Sårup. Men her kunne jeg have haft gavn af det kort, der ikke var i holderen for selv om jeg havde GPS'en kunne jeg ikke taste en præcis adresse ind og jeg kom til Nors og derfra ud til Nors Sø. Fotoet her er taget ud for Hindingvej 56 og viser udsigten mod Nationalpark Thy

Jeg er nu lidt længere inde mod Nationalparken og ser her over mod Isbjerg-området

Jeg er nu lidt længere inde mod Nationalparken og ser her over mod Isbjerg-området

Lidt længere fremme delte vejen sig i to, men vejen til højre var markeret med skilt om indkørsel forbudt for motorkøretøjer, så jeg valgte at køre ad den venstre gren. Det gik også fint et stykke tid indtil jeg kom ud til Isbjerg, hvor jeg så heller ikke måtte køre videre. Jeg vendte derfor og stoppede lidt efter og tog dette billede af en frokostplads bygget ud over en mindre sø. Der kom et par tysksprogede damer cyklende mens jeg holdt der og det lød til at de var meget begejstrede for dette sted.

Lidt længere fremme delte vejen sig i to, men vejen til højre var markeret med skilt om indkørsel forbudt for motorkøretøjer, så jeg valgte at køre ad den venstre gren. Det gik også fint et stykke tid indtil jeg kom ud til Isbjerg, hvor jeg så heller ikke måtte køre videre. Jeg vendte derfor og stoppede lidt efter og tog dette billede af en frokostplads bygget ud over en mindre sø. Der kom et par tysksprogede damer cyklende mens jeg holdt der og det lød til at de var meget begejstrede for dette sted.

Jeg fortsatte nu tilbage til, hvor vejen deler sig og overvejede lige hvad jeg ville herfra. Jeg besluttede så at sætte GPS'en til at finde den korteste vej tilbage til campingpladsen og efter en tur tilbage ad Hindingvej og ad Ballerumvej - faktisk blev det til en del km retur ad same vej som jeg var kommet ad. Men dette billede er taget på Rimmehusvej undervejs over mod Hjardemålvej.

Jeg fortsatte nu tilbage til, hvor vejen deler sig og overvejede lige hvad jeg ville herfra. Jeg besluttede så at sætte GPS'en til at finde den korteste vej tilbage til campingpladsen og efter en tur tilbage ad Hindingvej og ad Ballerumvej - faktisk blev det til en del km retur ad same vej som jeg var kommet ad. Men dette billede er taget på Rimmehusvej undervejs over mod Hjardemålvej.

Nu mangler jeg kun nogle hundrede meter i at være ved Hjardemålvej. Her er majsen tæt på vejen

Nu mangler jeg kun nogle hundrede meter i at være ved Hjardemålvej. Her er majsen tæt på vejen

Jeg var tilbage ved campingvognen kl. 13:37 efter at have kørt 86 km på dagens tur.
Og så kom jeg i tanker om, at jeg ville tage et billede fra min plads hen mod den tidligere hotel-bygning (Hjardemål Klit Hotel) der ligger på pladsen. Hoteldriften er så vidt jeg kan læse mig til stoppet i december 2004, men campingpladsen er fortsat i gang og som jeg nævnte i indledningen til fortællingen om denne campingtur synes jeg, at der er en god atmosfære her på pladsen. Der er ikke mange faciliteter og det ser noget slidt ud, men der er de ting der er brug for og det virker - og det er vel det vigtigste! Jeg befandt mig godt her og jeg er sikker på, at jeg kommer igen.

Jeg tog et billede af den ende af pladsen der ligger længst væk fra indkørslen og skråt over for hvor jeg havde placeret mig

Og lige et billede op mod facilitetsbygningen som ligger til højre for den gule bygning set herfra

Se mere på næste side - eller gå tilbage til foregående side

Del siden