Han Vejlerne

Han Vejle Skjulet giver i sommerhalvåret publikum mulighed for via en gangbro at gå gennem en rørskov og se nærmere på tagrør, vejbredskeblad, storbladet mærke, bredbladet dunhammer og andre sumpplanter. I højsommeren og om efteråret kan stære formørke aftenhimlen, så fænomenet ”sort sol” opstår, inden stærene går til ro i rørskoven. I vinterhalvåret kan besøgende opleve dykænder som f.eks. hvinand og stor skallesluger samt blishøne, sangsvane og knopsvane på Han Vejles åbne vandflade. Du kan læse meget mere om Han Vejlerne og de andre vejler i området på ovenstående link fra Aage V. Jensen Naturfond, som finansierer naturgenopretning mange steder i landet

Det er et spændende område, så jeg tager turen ud til skjulet ad det gangbro system der er bygget op. Her ses starten af gangbroen i den ene ende af P-pladsen. Den går rundt og ud til skjulet og så kan man gå videre rundt og komme i land igen i den anden ende af P-arealet. Efter regnbygen var sivene våde og jeg fik lidt våde bukseben af at gå den vej ud til skjulet som jeg gjorde.

Det er et spændende område, så jeg tager turen ud til skjulet ad det gangbro system der er bygget op. Her ses starten af gangbroen i den ene ende af P-pladsen. Den går rundt og ud til skjulet og så kan man gå videre rundt og komme i land igen i den anden ende af P-arealet. Efter regnbygen var sivene våde og jeg fik lidt våde bukseben af at gå den vej ud til skjulet som jeg gjorde.

På vej ud til skjulet
Ude i skjulet findes dette skilt, som giver god mening, hvis der skal tilkaldes hjælp
Skilt med oversigt over fugle i området
Kort over vejle-området
Planche fra skjulet
Gangbroen lige uden for skjulet
Skjulet
Et kig ud over området inde fra skjulet
På vej ind mod p-pladsen igen
Et kig ud mod skjulet inde fra P-pladsen

På vejen tilbage til campingpladsen kom jeg forbi Kirsten Kjær Museum (udstilling af kunst og musikalske oplevelser). Læs mere om dette museum og et par andre her. Jeg har ikke besøgt museet endnu, men eftersom jeg nok vender tilbage til campingpladsen kan jeg nå det senere.

Bredlundvej på vej tilbage til campingpladsen. Her kan nogle af testmøllerne ses

Bredlundvej på vej tilbage til campingpladsen. Her kan nogle af testmøllerne ses

Bredlundvej - nu er jeg nået så langt frem mod campingpladsen at den kan ses ganske svagt i billedet. GPS'en viser at der er 950 meter tilbage at køre før jeg er hjemme igen. Da jeg var helt hjemme ved campingvognen havde jeg kørt i alt 51,5 km på denne tur.

Bredlundvej - nu er jeg nået så langt frem mod campingpladsen at den kan ses ganske svagt i billedet. GPS'en viser at der er 950 meter tilbage at køre før jeg er hjemme igen. Da jeg var helt hjemme ved campingvognen havde jeg kørt i alt 51,5 km på denne tur.

Efter min frokostpause kørte jeg ud på en ny tur. Denne gang fulgte jeg Klitvejen indtil Glædevej og kørte ad denne vej i retning mod Frøstrup. Tæt på Glædevejs krydsning af Fuglsangvej kom jeg til denne brakmark med fire små fyrretræsskove fordelt på marken, dette er den ene af dem

Efter min frokostpause kørte jeg ud på en ny tur. Denne gang fulgte jeg Klitvejen indtil Glædevej og kørte ad denne vej i retning mod Frøstrup. Tæt på Glædevejs krydsning af Fuglsangvej kom jeg til denne brakmark med fire små fyrretræsskove fordelt på marken, dette er den ene af dem

Frøstrup Minilandsby

Opførelsen af Frøstrup Minilandsby blev påbegyndt i 1999.

Allerede fra starten var der et klart mål om at bygge en fuldstændig kopi af stationsbyen Frøstrup, som den så ud i perioden 1904 - 30. 

Husene er bygget i målestoksforholdet 1:10. Projektet er derfor meget pladskrævende og er placeret på adressen Søndergade 36, 7741 Frøstrup.

Se åbningstider på dette link

I minilandsbyen startede jeg med at fotografere Tømmerby Kirke fordi manden i billetsalg/iskiosk satte gang i kirkeklokkerne

I minilandsbyen startede jeg med at fotografere Tømmerby Kirke fordi manden i billetsalg/iskiosk satte gang i kirkeklokkerne

Et kig hen over en del af minilandsbyen

Et kig hen over en del af minilandsbyen

"Stråtækt" landbrugsejendom

Der er indrettet et areal med gamle landbrugsredskaber

... og flere endnu

Flotte huse - man må naturligvis kun gå på stierne
Der er gjort rigtig meget ud af husene
... se bare detaljerne her
Se også her hvordan døre mv. er udskåret
Mange forskellige typer tagdækning af husene
Flaget er hejst - og det er i naturlig størrelse, mens husene er i størrelsesforholdet 1:10

Flaget er hejst - og det er i naturlig størrelse, mens husene er i størrelsesforholdet 1:10

Storkerede med storke (storkene ser desværre ikke  helt naturlige ud) på taget af denne ejendom

Storkerede med storke (storkene ser desværre ikke helt naturlige ud) på taget af denne ejendom

Banegårdsbygning

Banegårdsbygning

Mejeri

Mejeri

Og så blev det desværre regnvejr igen og jeg gik ind til manden i billetsalget og vi fik så en lang snak om landsbyen og også om andre ting.

Jeg kan godt lide at se på disse små minibyer. Der er så mange detaljer i dem - både i denne by og i dem jeg har omtalt i Sæby og Varde fra sidste års ture. Har man kendt de pågældende byer for mange år siden tror jeg at man får endnu mere ud af at se på dem.

Flot lille by!

På min vej videre fra Frøstrup til Vesløs kom jeg forbi denne vikingegravplads og her er der også interessante ting at se på. Jeg gik mig en tur rundt og tog nogle billeder, som jeg viser herunder.

Teksten der følger her er fra hjemmesiden om Hannæs

Vikingegravpladsen

Oldtidsminde i Tømmerby sogn på Tømmerbyvej. Gravpladsen stammer fra ca. 800 - 1050 og består af 37 små høje, der enten er aflange eller runde og knap 80 rejste sten. Fundene fra gravpladsen, der i øvrigt var beskedne, befinder sig på Thisted museum. Ved gravpladsen er der parkeringsplads og informationstavler om stedet og dets historie.

Det ene af oplysningsskiltene ved P-pladsen ved siden af gravpladsområdet

Det ene af oplysningsskiltene ved P-pladsen ved siden af gravpladsområdet

Måske kan teksten bedre læses på denne måde?

Måske kan teksten bedre læses på denne måde?

- og så teksten på det andet skilt

- og så teksten på det andet skilt

Nu er jeg på vej ind i området med stensætningerne.

Nu er jeg på vej ind i området med stensætningerne.

Der følger flere billeder på næste side 🙂

Tilbage til foregående side

Del siden