På dette billede befinder jeg mig på Græmvej i Husby Klitplantage

På dette billede befinder jeg mig på Græmvej i Husby Klitplantage

Så nåede jeg ud til Græm Strand, hvor jeg holdt frokostpause og gik en tur på stranden som på dette sted er lagt ud som naturiststrand (FKK-strand). Adressen er: N 56.29012° E 8.12825°

Så nåede jeg ud til Græm Strand, hvor jeg holdt frokostpause og gik en tur på stranden som på dette sted er lagt ud som naturiststrand (FKK-strand). Adressen er: N 56.29012° E 8.12825°

Her er jeg på Raketvej på vej tilbage til Græmvej fra stranden

Her er jeg på Raketvej på vej tilbage til Græmvej fra stranden

Her befinder jeg mig på P-pladsen ved Bjerghuse Strand og infotavlerne her

Her befinder jeg mig på P-pladsen ved Bjerghuse Strand og infotavlerne her

Ved Bjerghuse Strand var dette glimrende oversigtskort, som viser lidt af det område jeg er kørt igennem her sidst på formiddagen

Ved Bjerghuse Strand var dette glimrende oversigtskort, som viser lidt af det område jeg er kørt igennem her sidst på formiddagen

Geopark Vestjylland

På visitnordvestjylland finder vi en omtale af Geopark Vestjylland, som omfatter en hel del af vest- og nordvestjylland. Jeg har taget følgende tekst fra hjemmesiden:

Vestjylland og den vestlige del af Limfjorden udgør et område af Danmark, hvor istidens landskaber er storladne og rigt varierede. Man kan indenfor korte afstande opleve et stort udvalg af de danske kysttyper fra den barske vesterhavskyst ”Jernkysten” til Limfjordens mangeartede kystlandskaber. Her er 50 km vesterhavsstrand og hele 175 km fjordstrande!

Også landskabet bag kysten byder på stor variation med frodige morænelandskaber, der veksler med sandede og flade sletter, ådale og søer. Her er plantager, dyrkede marker og store heder, der byder på et væld af oplevelser. Der er siden 2011 blevet arbejdet på at gøre Vestjylland (Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner) til en europæisk geopark efter retningslinjer, som understøttes af UNESCO.

Projektet er godt i gang, og allerede fra efteråret 2017 håber man, at Geopark Vestjylland vil være at finde på en liste over 120 geoparker i hele verden, som rummer nogle af de steder, der bedst fortæller historien om, hvordan vores klodes landskaber er blevet dannet og ændret over millioner af år. Samtidig fortæller geoparken om, hvordan naturen og mennesket har tilpasset sig forholdene efter den sidste istid.
Læs mere om projekt Geopark Vestjylland

Klitvej set mod syd på en position 2,3 km syd for Thorsminde

Klitvej set mod nord på en position 2,3 km syd for Thorsminde

Thorsminde

Her er jeg ved Strandingsmuseet i Thorsminde. Jeg gik ikke ind, var ligesom mere opsat på at komme hjem til min campingvogn igen, men via et par små svinkeærinder op langs med kysten

Udsigt fra Strandingsmuseet ned over havneområdet i Thorsminde

Udsigt fra Strandingsmuseet ned over havneområdet i Thorsminde

Strandingsmuseet St George i Thorsminde

Strandingsmuseet St George i Thorsminde

Bovbjerg / Ferring. Jeg holder lige ved kunstneren Jens Søndergaards Museum
Jens Søndergaards Museum
Her er jeg gået forbi museet og kigger ud over Vesterhavet
Her kigger jeg op mod museet fra vejen ned mod stranden
Bovbjerg Minimuseum
Udsigt fra Bovbjerg Minimuseum mod Bovbjerg Fyr

Udsigt fra Bovbjerg Minimuseum mod Bovbjerg Fyr

Et kig ned mod stranden få meter fra Bovbjerg Minimuseum

Et kig ned mod stranden få meter fra Bovbjerg Minimuseum

En af prospekt-tavlerne fra Bovbjerg Minimuseum

En af prospekt-tavlerne fra Bovbjerg Minimuseum

Brændgårdvej med retning mod Ferring Sø

Brændgårdvej med retning mod Ferring Sø

På vej ind i Strande

På vej ind i Strande

Søgårdevej - et kig mod Lemvig og med campingpladsen og lystbådehavnen lige over skiltet i billedet

Søgårdevej - et kig mod Lemvig og med campingpladsen og lystbådehavnen lige over skiltet i billedet

Det var så denne dags køretur på ialt 137,7 km

Tirsdag 8. august

Her er jeg undervejs til Thyborøn og er her på vej op til udsigtspunktet ved Hygum Bakker. Herfra er der en fin udsigt langt ud i landskabet. Der er 36 gravhøje inden for en kvadratkilometer, hvoraf de 27 er fredede.

Opgangne ti udsigtspunktet over Hygum Bakker

Opgangne ti udsigtspunktet over Hygum Bakker

Et

Et "ældre" skilt fortæller om Hygum Bakker

Udsigt fra bakken

Udsigt fra bakken

Udsigt fra bakken

Se mere på næste side om dagens tur ud i landskabet. Her fra Hygum Bakker fortsatte jeg mod Thyborøn som du kan læse om på næste side

Du kan også hoppe tilbage til foregående side her

Del siden