Efter turen rundt i Æ Beeshus er jeg nu igen kommet ud i solen og kigger her over mod Kloster Mølle, som jeg vil kigge nærmere på om lidt.

Efter turen rundt i Æ Beeshus er jeg nu igen kommet ud i solen og kigger her over mod Kloster Mølle, som jeg vil kigge nærmere på om lidt.

Også fra Æ Beeshus kigger jeg nu over på Vestervig Kirke

Også fra Æ Beeshus kigger jeg nu over på Vestervig Kirke

Kloster Mølle

Kloster Mølle set fra P-pladsen

Kloster Mølle set fra P-pladsen

Vestervig Klostermølle er næsten nabo til Vestervig Klosterkirke, der ligger nogle hundrede meter øst for møllen. Kirken er det eneste der er tilbage af et stort kloster, som augustinermunkene opførte her i 1100-tallet. Den katedrallignende kirke er nu blot sognekirke for Vestervig.

Kloster Mølle er en spændende mølle og så vidt jeg kunne se, har møllen været i drift på mølledagen, som var dagen før jeg kom herud. Læs evt. mere på de to links.

Skilt, der fortæller om møllen

Skilt, der fortæller om møllen

Herfra kan både møllen og indgangen til den ses
Foto af møllen fra modsatte side
Fra møllens indre
Et kig ned af trappen mod indgangsdøren
Så er vi oppe ved maskineriet
Mere maskineri inde i møllen
Det må være et møllehjul uden at det direkte har noget med morgenbrød at gøre
Ude af møllen igen. Her ser vi mod indgangen til møllen
Fra møllen er jeg nu kørt tilbage forbi Æ Beeshus og er nu på P-pladsen lige nord for Vestervig Kirke. Billedet viser nogle af de jernalderfund man har gjort på stedet og så kan Kloster Mølle ses i baggrunden og et hjørne af taget på Æ Beeshus ses lige foran møllen

Fra møllen er jeg nu kørt tilbage forbi Æ Beeshus og er nu på P-pladsen lige nord for Vestervig Kirke. Billedet viser nogle af de jernalderfund man har gjort på stedet og så kan Kloster Mølle ses i baggrunden og et hjørne af taget på Æ Beeshus ses lige foran møllen

Et billede mere hen over anlægget her ved kirken. Jeg har taget en del billeder her, men de viser ikke helt rigtigt det man kan se på stedet. Derfor viser jeg dem ikke, men kun de to forklaringstavler herefter.

Et billede mere hen over anlægget her ved kirken. Jeg har taget en del billeder her, men de viser ikke helt rigtigt det man kan se på stedet. Derfor viser jeg dem ikke, men kun de to forklaringstavler herefter.

Skiltet viser en oversigt over de tre jernalderhuse, som man kan se dele fra på stedet, og som jeg forsøgte at fotografere

Skiltet viser en oversigt over de tre jernalderhuse, som man kan se dele fra på stedet, og som jeg forsøgte at fotografere

Teksten fra skiltet så den kan læses

Teksten fra skiltet så den kan læses

Skiltet ved siden af det foregående

Skiltet ved siden af det foregående

Fra Vestervig kørte jeg nu i retning mod Kobberø, Helligsø og Draget. Her er jeg stoppet på Randrupvej og kigger tilbage ind mod Krik og Agger

Fra Vestervig kørte jeg nu i retning mod Kobberø, Helligsø og Draget. Her er jeg stoppet på Randrupvej og kigger tilbage ind mod Krik og Agger

Her er jeg på Dalvej og er stoppet et par minutter her ved Kobberø Fælled, hvor man kan læse om stedet på skiltet

Her er jeg på Dalvej og er stoppet et par minutter her ved Kobberø Fælled, hvor man kan læse om stedet på skiltet

Foto taget fra Kobberø Fælled ud mod Krik Vig / Nissum Bredning med paraglidere i luften. De er ikke nemme at se, men jeg kunne ikke komme på foto-afstand til dem, selv om jeg så en del på vejen fremad herfra

Foto taget fra Kobberø Fælled ud mod Krik Vig / Nissum Bredning med paraglidere i luften. De er ikke nemme at se, men jeg kunne ikke komme på foto-afstand til dem, selv om jeg så en del på vejen fremad herfra

Nu befinder jeg mig på Helligsøvej og er lige kørt forbi Helligsø Teglværk, som kan ses på billedet med paraglidere i baggrunden, strandsikring i forgrunden

Nu befinder jeg mig på Helligsøvej og er lige kørt forbi Helligsø Teglværk, som kan ses på billedet med paraglidere i baggrunden, strandsikring i forgrunden

Mere teglværk, paraglidere og så nogle af køerne på marken på den anden side af vejen

Mere teglværk, paraglidere og så nogle af køerne på marken på den anden side af vejen

Køerne var noget interesserede i hvem det nu var der var stoppet op lige ud for, hvor de befandt sig, så i løbet af et kort øjeblik var alle køerne samlet for at kigge på mig (- er det det, man kalder

Køerne var noget interesserede i hvem det nu var der var stoppet op lige ud for, hvor de befandt sig, så i løbet af et kort øjeblik var alle køerne samlet for at kigge på mig (- er det det, man kalder "kigge-køer" ??? - nå ikke!)

Jeg er nu stoppet på en rasteplads ved A11 på Draget. Skibsted Fjord ses på den anden side af vejen og jernbanen som forbinder Thyholm og Thy

Jeg er nu stoppet på en rasteplads ved A11 på Draget. Skibsted Fjord ses på den anden side af vejen og jernbanen som forbinder Thyholm og Thy

Der er borde og bænke her ved rastepladsen - og man kan bade i Nissum Bredning - jeg så to personer i vandet.

Der er borde og bænke her ved rastepladsen - og man kan bade i Nissum Bredning - jeg så to personer i vandet.

Et oversigtsskilt er der også på rastepladsen - jeg er ved den røde plet øverst i kortet

Et oversigtsskilt er der også på rastepladsen - jeg er ved den røde plet øverst i kortet

Følg med mig videre på min tur på næste side

eller hop tilbage til foregående side her

Del siden