Et udsnit af museums-mindeparken i Thyborøn

Et udsnit af museums-mindeparken i Thyborøn

Et nærbillede af den ene af mindegrupperne.

Et nærbillede af den ene af mindegrupperne.

Links til Sea War Museum i Thyborøn:

Mindepark for Jyllandsslaget

Kunstneren Paul M Cederdorff

Åbningstider i Sea War Museum

Link til Kystcentret, Thyborøn:

Kystcentret, Thyborøn

Åbningstider i Kystcentret

Indendørs aktiviteter i Kystcentret

Links til Jyllands Akvariet i Thyborøn:

Åbningstider i Jyllands Akvariet

Aktiviteter i Jyllands Akvariet

Der er  - jeg havde nær sagt - naturligvis også bunkere fra krigens tid her i området. En af dem ses her - også lige i kanten af museumsområdet

Der er - jeg havde nær sagt - naturligvis også bunkere fra krigens tid her i området. En af dem ses her - også lige i kanten af museumsområdet

Foto taget fra bunkeren

Foto taget fra bunkeren

Foto taget fra bunkeren ind over mindeparken og med Kystcentret i venstre side af billedet

Foto taget fra bunkeren ind over mindeparken og med Kystcentret i venstre side af billedet

Jeg er nu på vej tilbage til bilen og tog dette billede af mindeparken fra en anden vinkel end før

Jeg er nu på vej tilbage til bilen og tog dette billede af mindeparken fra en anden vinkel end før

Jeg kan nu se parkeringsområdet, hvor jeg holder sammen med mange andre bilister. Sea War Museum ses helt til venstre i billedet. Lige til højre herfor ses nogle blå/hvide flag, som markerer Jyllands Akvariet og længere mod højre (bag kanonen) ses Kystcentret

Jeg kan nu se parkeringsområdet, hvor jeg holder sammen med mange andre bilister. Sea War Museum ses helt til venstre i billedet. Lige til højre herfor ses nogle blå/hvide flag, som markerer Jyllands Akvariet og længere mod højre (bag kanonen) ses Kystcentret

Et skilt der beskriver mindeparken

Et skilt der beskriver mindeparken

Thyborøn-Agger

Fra museerne kørte jeg gennem noget af Thyborøn og nåede frem til færgeoverfarten til Agger.

Thyborøn-Agger Færgefart - færgeforbindelsen mellem Vestjylland og Thy. Færgeruten er en del af "Den Grønne Kystvej", som strækker sig fra Holland til Stavanger i Norge. Færgeruten gør, at Lemvig Kommune ligger midt i det hele.

Jeg kørte til færgelejet og stillede op som nummer to i rækken og afventede næste afgang som var kl 13.

På billedet er færgen på vej ind med en last af biler fra Agger-siden.

På billedet er færgen på vej ind med en last af biler fra Agger-siden.

På vej mod Agger
På vej mod land igen - så nu skal jeg ned til bilen
Nu er jeg på Agger Tange. Jeg har bevæget mig ind i info-bygningen ved havnen og er her gået op på taget hvorfra der er god udsigt hele vejen rundt. Færgen er på vej til Thyborøn igen

Nu er jeg på Agger Tange. Jeg har bevæget mig ind i info-bygningen ved havnen og er her gået op på taget hvorfra der er god udsigt hele vejen rundt. Færgen er på vej til Thyborøn igen

Jeg kigger rundt på disse billeder med uret
Og så lige det sidste billede - så er jeg rundt. Herefter gik jeg tilbage til bilen og satte mig til at spise min medbragte madpakke, hvorefter jeg begav mig ud på turen ad vejen på Agger Tange og flot køretur med mange fugle at se på begge sider af vejen. Nu i skrivende stund (3.10.2017) ærgrer jeg mig lidt over at jeg ikke tog nogen billeder på vejen her, men dengang sagde jeg til mig selv, at det var så fladt at det ikke ville give noget ordentligt indtryk af hvad jeg så når det kom på foto

Og så lige det sidste billede - så er jeg rundt. Herefter gik jeg tilbage til bilen og satte mig til at spise min medbragte madpakke, hvorefter jeg begav mig ud på turen ad vejen på Agger Tange og flot køretur med mange fugle at se på begge sider af vejen. Nu i skrivende stund (3.10.2017) ærgrer jeg mig lidt over at jeg ikke tog nogen billeder på vejen her, men dengang sagde jeg til mig selv, at det var så fladt at det ikke ville give noget ordentligt indtryk af hvad jeg så når det kom på foto

Agger-området

Efter ca. 8 km kørsel ad Agger Tange er jeg nu nået frem til krydset hvor jeg er drejet lidt ind mod Agger. Jeg synes at jeg ville have et par billeder af denne skulptur inden jeg fortsatte - ikke til Agger - men til den modsatte side, nemlig mod Krik. I 2016 på min Thy-tur var jeg også ganske kortvarigt her i området.

Iflg. skiltene er der herfra 9 km til Thyborøn og 50 til Hanstholm men kun 2 til Krik, som jeg er på vej til om lidt

Iflg. skiltene er der herfra 9 km til Thyborøn og 50 til Hanstholm men kun 2 til Krik, som jeg er på vej til om lidt

Skulpturen ved Agger-krydset
Skulpturen ved Agger-krydset
Skulpturen ved Agger-krydset

Nær Vestervig Kirke

Fra Agger kørte jeg til Krik og herfra videre til Vestervig. Her havde jeg tænkt mig at se på Kloster Mølle, som ligger lidt uden for byen. Jeg drejede ud mod Vestervig Kirke og tæt på denne er Kloster Mølle beliggende. Men på det sidste stykke vej ud mod møllen kom jeg forbi "Æ Beeshus" og det måtte jeg selvfølgelig lige se nærmere på. "Æ Beeshus", der er opført i kampesten og med spåntag, var oprindelig tiltænkt bondens kreaturer, så de kunne gå i ly for vejret og om sommeren for de bidende insekter. Navnet Beeshus er netop affødt af den omstændighed, at kvæget bissede i fuld galop mod "Æ Beeshus", i forsøget på at undslippe bremserne, som især i tidligere tider var en voldsom plage for dyrene på de hede sommerdage.  Dette iflg. hjemmesiden Vestervig By, som jeg har linket til.

Inde i huset er der mange plancher der fortæller om Jernalder, gravhøje mv.

"Navneskiltet" ved huset

Et kig ind i Æ Beeshus, hvor der er mange oplysninger
Et kig rundt i Æ Beeshus
Et kig rundt i Æ Beeshus
Plancher i Æ Beeshus
Plancher i Æ Beeshus
Planche om husdyr i Æ Beeshus
Planche om Æ Beeshus
Planche i Æ Beeshus - det midterste skilt på tyren er vist på foregående billede
Planche i Æ Beeshus om gravhøje i Thy
Planche i Æ Beeshus om De store stengrave
Planche i Æ Beeshus om Højfolket

Planche i Æ Beeshus om Højfolket

Planche i Æ Beeshus om højene i landskabet. Der er endnu mere at se på og læse om inde i huset

Planche i Æ Beeshus om højene i landskabet. Der er endnu mere at se på og læse om inde i huset

Læs videre om min tur på næste side

Eller kig tilbage på foregående side her

Del siden