Foto ned over vandet som driver møllehjulet på Åmølle. Jeg var heldig at komme her lige netop denne dag, hvor møllen var i drift. Det giver et meget bedre indtryk af, hvordan tingene fungerer i sådan en mølle

Foto ned over vandet som driver møllehjulet på Åmølle. Jeg var heldig at komme her lige netop denne dag, hvor møllen var i drift. Det giver et meget bedre indtryk af, hvordan tingene fungerer i sådan en mølle

Så gik jeg ind i møllen og så nærmere på den

Så gik jeg ind i møllen og så nærmere på den

Man kunne mærke i gulvet at møllen arbejder

En minimodel af møllen

En minimodel af møllen

Kuben og støvkarret står der på små skilte på de to apparater i forgrunden

Kuben og støvkarret står der på små skilte på de to apparater i forgrunden

Forskellige redskaber/værktøjer

Forskellige redskaber/værktøjer

Så er jeg igen ude i solen og ser på møllen fra den side hvor indgangen er

Så er jeg igen ude i solen og ser på møllen fra den side hvor indgangen er

Jeg er gået over til møllehjulet igen inden jeg tager tilbage til campingpladsen efter en spændende tur i møllen

På vej tilbage forbi Jeppes Led og hen til campingpladsen

Efter frokost kørte jeg ud på en ny tur og er her på Borgvej mellem Gudum og Gudumlund

Efter møllebesøget og frokost kørte jeg ud på en lille tur i omegnen. Undervejs ved Gudumlundvej stødte jeg på et minimuseum og en sten med inskription. Jeg viser stenen her og fortæller at minimuseet ligger ved stenen, men på den anden side af vejen og indeholder nogle forskellige opslag, der fortæller om stedet og hedeopdyrkningen her.

Vejkrydset med Gudumlund Minimuseum

Jeg kom hertil ad vejen her og holder næsten helt fremme ved krydset

Skiltet på museumsbygningen

Gudumlund

På et skilt ved siden af stenen findes følgende forklaring på stedets fortid og navn:

Gudumlund - de sidste husmandsbrug

I 1946 er det slutningen af den periode, hvor vi opdyrkede den jyske hede. Her på egnen lå dog fortsat et stort udyrket hedeareal i Gudum, og interessen var stor for at omdanne det "uproduktive" land til landbrugsjord. I samme periode er statsskoven også ude for at opkøbe jord til plantning af mere skov. De havde også kig på Gudum Hede.

Det endte dog med, at staten købte jord til skov et andet sted, og i 1946 begyndte Hedeselskabet arbejdet med at omdanne heden til landbrugsjord. Arbejdet var færdigt i 1948, og der blev opmålt 15 parceller á 16 hektar (hvilket var rigeligt til at brødføde en landbrugsfamilie). Parcellerne fik numrene fra 1-15.

Mange unge landmænd havde søgt om lov til at være med i lodtrækningen om én af parcellerne. Alle numre kom i en hat, og så var spændingen stor - hvor endte man med at bo?

Der var mulighed for at opnå statslån til bygninger, jord og besætning - hvis man havde en egenkapital på 14.000 kr. - det samme som prisen på en ny folkevogn. De mindre statshusmandsbrug i Gudum var nogle af de sidste husmandsbrug i Danmark.

For sin tid var landbrugerne meget moderne - og man fik tilmed adgang til frysehus på vejen - men efterhånden begyndte tiden at løbe fra landbrug af den størrelse. I dag er der kun få - men store - landbrug tilbage på Gudumlund.

Navnet Gudum Hede var man ikke glade for i starten. På et møde hos Bager Jensen i Gudum, hvor man dengang kunne få kaffe, holdtes en afstemning imellem to navne: Gudumvang og Gudumlund - og lige siden har området heddet Gudumlund.

Inde i minimuseet er der yderligere oplysninger om Gudumlund.

Skiltene inde i museet som man kan læse, når man går derind

Skiltene inde i museet som man kan læse, når man går derind

Foto fra Klosterhedevej i Klosterhede Plantage (bagud)

Foto fra Klosterhedevej i Klosterhede Plantage (fremad)

På spadseretur

Jeg kørte fra Gudumlund ind i Klosterheden Plantage og kom undervejs mod Fousing Kirkeby til en P-plads, hvorfra jeg spadserede ind til Rishøj, som er en høj der når 44 m over havets overflade. Der var ikke meget udsigt fra højen, men det havde jeg heller ikke ventet eftersom højen ligger inde i skoven. Men jeg fik en spadseretur ad den røde sti ind til højen og samme vej retur. Jeg viser herunder nogle fotos fra gå-turen

På vej ind til "Rishøj"

Udsigt fra "Rishøj"

Jeg kom forbi denne myretue på turen ind til højen og retur

"Rishøj"

Udsigt fra "Rishøj"

Skilte lige ved P-pladsen, som jeg holdt på

Udsigt fra "Rishøj"

På vej tilbage ad den røde sti

Kort over området omkring P-pladsen. Hvis du klikke på billedet kommer den nok op i en størrelse, så du kan se hvor den røde sti er

Udsigt over Kilen fotograferet tæt på Kjærgård Mølle

Udsigt over Kilen fotograferet tæt på Kjærgård Mølle

Resen Hede

Resen Hede

Resen Hede

Kort over området. Jeg er ved den røde cirkel og gik derfra lidt ind på Resen Hede

Kort over området. Jeg er ved den røde cirkel og gik derfra lidt ind på Resen Hede

Udsnit fra kortet over området. Jeg er ved den røde cirkel og gik derfra lidt ind på Resen Hede og tog de tre billeder vist over kortene

Udsnit fra kortet over området. Jeg er ved den røde cirkel og gik derfra lidt ind på Resen Hede og tog de tre billeder vist over kortene

Herfra kørte jeg ad mindre veje tilbage til campingpladsen. Da jeg kom tilbage til min campingvogn havde jeg kørt i alt 38,1 km i løbet af dagen, men set en masse forskellige ting.

Vil du følge mig videre rundt på campingturen til Toftum Bjerge så gå videre til næste side.

Du kan også vælge at gå tilbage til første side her

Del siden