Campingtur til Toftum Bjerge Camping

Jeg vil her fortælle om en af mine campingture og jeg laver min beskrivelse ud fra at jeg kan lide at køre - og gå - rundt ude i naturen og se på den - og når jeg støder på et seværdighedsskilt kører jeg jævnligt ind for at se hvilke spændende ting der dækker sig bag skiltet – det har ofte ført til nogle spændende oplevelser, som jeg ikke vidste var at finde på det pågældende sted.

Jeg planlægger som oftest min tur dagen i forvejen ud fra nogle ting, jeg synes kunne være interessante at se og så kører jeg hovedsageligt på små veje - også på hullede grusveje eller det der ligner markveje - og jeg kører med både kort og GPS som hjælp.

Jeg finder inspirationen til turene på kort, i brochurer og ikke mindst på nettet. Grunden til at jeg hovedsageligt kører på mindre veje er, at jeg på den måde får mange ting at se, som jeg ikke når at se - eller kommer i nærheden af - på større veje og så har det også lige den fordel at man kan stoppe op eller dreje af med kort varsel. Det kan man ikke så godt på de større veje, hvis der ligger en anden bilist tæt bag ved en.

Campingpladsen

Jeg valgte Toftum Bjerge Camping som mål for denne campingtur. Det er mange år siden jeg camperede i området sidst - så vidt jeg husker var det i 1978 jeg var på denne campingplads sidst - og der er mange spændende ting at se på i området. Campingpladsen, som jeg opholdt mig på, kom jeg i forbindelse med via deres deltagelse i åbenthus arrangementer hos Sørens Camping. Jeg opholdt mig på campingpladsen fra lørdag 17. juni til torsdag 22. juni.

Toftum Bjerge Camping
v/ Gitte og Henrik Thusgård Poulsen
Gl. Landevej 4
7600 Struer

Tlf. 9786 1330 eller 2860 3390

www.toftum-bjerge.dk

Pladsoplysninger fra pladsens hjemmeside

Toftum Bjerge Camping er en mellemstor hyggelig 3-stjernet campingplads, hvor der er plads til alle, højt til himlen, og mulighed for en rigtig hyggestund.

Pladsen er anlagt i terrasser med en masse små dejlige lækroge, i pagt med den enestående natur som Toftum Bjerge også er. Campingpladsen ligger kun 300 meter fra stranden, som udover at ligge fantastisk ved de stejle skrænter også er kendt for at være sikker og med blåt flag. Toftum Bjerge er et fantastisk bakkelandskab skabt under istiderne og er i dag et meget kendt paraglider sted netop p.g.a. landskabet.

Servicebygningen på hovedpladsen er løbende moderniseret med nyt køkken og familierum – med gulvvarme. Der er i forbindelse med køkkenet lavet en stor overdækket terrasse, som om sommeren danner rammen om vores mange aktiviteter. Servicebygningen til pladserne 100-199 er 4 mindre bygninger ved siden af hinanden indeholdende toiletter, baderum, køkken og udslåningstoilet. Pladserne 200-254 er klar til brug i foråret 2017, i første omgang bliver servicebygningen en pavillon med 4 baderum m/wc. Derudover bliver der lavet udendørs køkken.

Pladserne er alle forsynet med 230V 10A el fra CEE-stik, og der er særskilt teltområde for lette campister.

På pladsen er der udover vores store terrasse også en cafe, en bar, minigolf, legeplads, klappe-geder og boldplads. Vi har ved pladserne 200-254 et indhegnet område hvor hundene kan luftes uden snor.

Jeg ankom til campingpladsen ca. kl. 15 efter at være startet hjemmefra kl. ca. 13.45. Turen var på 61,7 km. Jeg kom til at ligge på plads 70. Og her fra plads 70 udgår mine ture i de kommende dage.

Billedet viser et lille udsnit af pladsen set fra et punkt lige uden for indgangen til herretoiletterne i gavlen af hovedbygningen.

Billedet viser et lille udsnit af pladsen set fra et punkt lige uden for indgangen til herretoiletterne i gavlen af hovedbygningen.

Nu er jeg blevet færdig med at stille op. Det tager ikke så lang tid, når jeg kører uden telt for så skal jeg jo bare have vognen til at stå som jeg vil have den og så i gang med at rigge strøm, afløbstank og trappe til inden jeg kan gå i gang med at pakke de ting frem, som jeg skal bruge hele tiden for at kunne gøre mig det behageligt inde i vognen.

Nu er jeg blevet færdig med at stille op. Det tager ikke så lang tid, når jeg kører uden telt for så skal jeg jo bare have vognen til at stå som jeg vil have den og så i gang med at rigge strøm, afløbstank og trappe til inden jeg kan gå i gang med at pakke de ting frem, som jeg skal bruge hele tiden for at kunne gøre mig det behageligt inde i vognen.

Formiddagstur søndag

Min første tur ud fra campingpladsen havde jeg tænkt mig skulle gå til Åmølle. Jeg nåede dog ikke så langt i første omgang idet jeg fik kig på et seværdighedsskilt til Jeppes Led - og det måtte jeg da ind at se, hvad var. Her viser jeg så skiltet, der stod som forklaring på stedet - jeg har sat teksten ind herunder.

Velkommen til Jeppes Led

Normalt opkaldes steder i Danmark efter markante personligheder, så hvem var den store ”Jeppe”, der fik et område vest for Toftum opkaldt efter sig?

Jeppe var hverken en rig herremand, en stor tænker eller en landskendt politiker. Han var en fattig husmand og daglejer, der tilfældigvis boede tæt på et led ved studevejen vest for Toftum Bjerge. Hans liv ramtes af mange tragedier, og inden sin død i 1856 havde han oplevet at miste flere koner og børn. Hvorfor området blev opkaldt efter en daglejer, der levede i fattigdom og armod, står desværre hen i det uvisse.

I dag er både leddet og Jeppe væk. Alligevel kender næsten alle lokale stedet – og oftest for-bindes Jeppes Led med gode sommerminder, badeture i Limfjorden og vandreture i området.

Jeppes Led danner også grænsen imellem Struer og Lemvig Kommuner. Det sortmalede hus nord for p-pladsen blev bygget som et cafeteria i 1975. I dag er der feriekoloni i bygningen, som kom-munegrænsen går lige igennem. Officielt ligger hele huset i Lemvig Kommune, men størstedelen af bygningen står faktisk i Struer Kommune.

I området har der tidligere været meget trafik og aktivitet, og hvis du tager turen til Å-mølle, vil du følge i sporene af den gamle drivvej. I 1800-tallet blev her drevet tusindvis af stude fra områdets gårde til handelspladserne i Tyskland. Vejen er også den oprindelige hovedvej til Lemvig. Der kan stadig anes hjulspor på engen.

Turen til Å-mølle er 1,6 km. På vejen er der en fantastisk udsigt over Nissum Bredning, Remmer-strand og bakkerne ved Nørre Nissum i vest.

I klart vejr er det muligt at se skorstene på Cheminova, vindmøllerne nord for Cheminova og fiske-industrien i Thyborøn. Mod øst ses Oddesundbroen, der stod færdig i 1938, hvorefter færgefarten til Thy blev indstillet.

Den lille skov, der ses mellem landevejen og sommerhusene ved Jeppes Led, blev plantet i 1887, da man fejrede 100 året for stavnsbåndets ophævelse (de danske bønders frigørelse). Der blev startet en indsamling, og i 1902 blev der på en høj i skoven rejst en minimodel af frihedsstøtten. Den står i skoven endnu.

Et billede af landskabet ved Jeppes Led ud mod vejen mellem Toftum Bjerge og Lemvig

Et billede af landskabet ved Jeppes Led ud mod vejen mellem Toftum Bjerge og Lemvig

- og så begav jeg mig afsted til fods ad stien som skulle føre mig ud til Åmølle. Jeg gik ud over marken her, hvor der er en markering af stien, men den er ikke nem at se, men der står nogle stolper med mellemrum der markerer stien.

- og så begav jeg mig afsted til fods ad stien som skulle føre mig ud til Åmølle. Jeg gik ud over marken her, hvor der er en markering af stien, men den er ikke nem at se, men der står nogle stolper med mellemrum der markerer stien.

På vej ud ad stien hen over marken kan jeg ikke lade være med at beundre den flotte udsigt - og det resulterer også i en flok billeder. Her er stien ret tæt på skrænten ned til stranden

På vej ud ad stien hen over marken kan jeg ikke lade være med at beundre den flotte udsigt - og det resulterer også i en flok billeder. Her er stien ret tæt på skrænten ned til stranden

Nu har jeg vendt mig om og ser bagud langs med skrænten

Nu har jeg vendt mig om og ser bagud langs med skrænten

Jeg kigger her bagud mod sommerhusområdet der ligger mellem Jeppes Led og campingpladsen.

Jeg kigger her bagud mod sommerhusområdet der ligger mellem Jeppes Led og campingpladsen.

Jeg fortsætter hen ad marken og får jævnligt øje på en stolpe med en markering af at jeg fortsat følger stien. Ude i baggrunden kan man faktisk se Åmølle.

Jeg fortsætter hen ad marken og får jævnligt øje på en stolpe med en markering af at jeg fortsat følger stien. Ude i baggrunden kan man faktisk se Åmølle.

Igen et kig bagud langs med stranden og Toftum Bjerge

Og et kig ned på stranden foran mig

Stranden og skrænterne ses rigtig fint fra denne højde

Stranden og skrænterne ses rigtig fint fra denne højde

Her skal jeg så ned  fra højderne og ned til stranden og derfra går jeg forbi den lille sø og kommer så ud til det sted, hvor næste billede er taget

Her skal jeg så ned fra højderne og ned til stranden og derfra går jeg forbi den lille sø og kommer så ud til det sted, hvor næste billede er taget

Jeg gik et godt stykke af vejen ud til møllen, men kom så i tvivl om hvor jeg skulle fortsætte hen ad, da jeg kom til en sten, der havde været brugt i forbindelse med den første mølle på stedet.

Åmølle ligger ved Nissum Bredning lidt vest for Humlum. Den er opført på hævet havbund fra istiden og man kan se de gamle kystskrænter hæve sig bag mølledammen, der får sit vand fra en 25 meter dyb boring ned i et vandlag, der står under tryk, samt fra returpumpning af det brugte vand.

Møllen lå oprindelig en halv kilometer længere mod øst, på den anden side af vejen, men blev efter en stormflod i 1839 flyttet til sin nuværende plads. Stormfloden var en barsk oplevelse for møllerfamilien. Natten mellem d. 2.-3. januar 1839 pressede en voldsom storm fra nordvest vand ind i Nissum Bredning. Møllen modstod ikke presset, kun kværnhuset holdt stand.

Læs hele historien her.

Jeg besluttede mig for at gå tilbage til bilen langs vandet og så køre ud til møllen som oprindeligt planlagt. Og her er så det første foto fra turen tilbage til Jeppes Led

Jeg besluttede mig for at gå tilbage til bilen langs vandet og så køre ud til møllen som oprindeligt planlagt. Og her er så det første foto fra turen tilbage til Jeppes Led

En hel flok forskellige muslingeskaller. Jeg har ingen idé om, hvorfor de var samlet lige her

En hel flok forskellige muslingeskaller. Jeg har ingen idé om, hvorfor de var samlet lige her

Flot tur langs vandet og med skrænterne til den anden side

Det er pænt høje skrænter at se på

Det ser ud til at der skrider lidt af skrænterne ud en gang imellem

Det ser ud til at der skrider lidt af skrænterne ud en gang imellem

Her er jeg så nået hen til trappen, der fører op til Jeppes Led

Her er jeg så nået hen til trappen, der fører op til Jeppes Led

Der var mange trin - men jeg kom op - også uden helt at miste luften. Så jeg tænker min kondi er nogenlunde

Der var mange trin - men jeg kom op - også uden helt at miste luften. Så jeg tænker min kondi er nogenlunde

Åmølle

Jeg gik fra trappen hen over et gørnt område tilbage til bilen der holdt på P-pladsen lige i nærheden af det blå flag, som vajer her på stedet. Og så kørte jeg hen til møllen, hvor der var en del mennesker idet her var arbejdende mølle i anledning af mølledagen. Der var gang i møllen og der blev solgt forskellige ting ved siden af møllen. Jeg gik rundt og så på det som jeg fandt interessant og det kom der selvfølgelig også nogle billeder ud af.

Møllehjulet arbejder

Møllehjulet arbejder

Åmølle

Et klip fra Åmølle på mølledagen den 18. juni, hvor mange møller i det ganske land var i drift.

Læs mere om min tur på næste side

Del siden