Hestholm fugleskjul

Her et kig i østlig retning fra fugleskjulet. Der er virkelig mange fugle at se stort set hele vejen rundt. Men de er ikke nemme at fotografere med et godt resultat med det kamera jeg er i besiddelse af.

På dette link kan man downloade en pdf-fil med en masse beskrivelser fra området, bl.a. følgende tekst:

Årets første ynglefugle er grågås og gråand. Senere kommer gravand, skeand, atlingand og knarand. Troldand og taffeland yngler sammen med sorthalset og toppet lappedykker i ly af hættemågekolonierne. Skestork er en af områdets mest spændende ynglefugle. En anden er rørdrummen, som sjældent ses, men ofte høres, når den pauker i rørene. Fra marts til oktober ses rørhøgen jage lavt over rørskoven. På engene ses vibe, klyde, rødben og strandskade. Også havørnen, Europas største ørn, ses jævnligt i området.

Man kan tydeligt se fugle i vandet når man er i fugleskjulet, men det kan altså ikke lade sig gøre at få dem tydelige på et foto - så skal jeg i hvert fald ud og investere i betydeligt dyrere udstyr.

Man kan tydeligt se fugle i vandet når man er i fugleskjulet, men det kan altså ikke lade sig gøre at få dem tydelige på et foto - så skal jeg i hvert fald ud og investere i betydeligt dyrere udstyr.

Jeg er nu kørt lidt nærmere ind mod Skjern og holder på Hestholm rasteplads. Kigger ud mod en flok vandfugle bl.a. svaner

Jeg er nu kørt lidt nærmere ind mod Skjern og holder på Hestholm rasteplads. Kigger ud mod en flok vandfugle bl.a. svaner

Nu er jeg stået op på en stor sten for at kunne se lidt mere, men ret meget tydeligere bliver det ikke af det.

Nu er jeg stået op på en stor sten for at kunne se lidt mere, men ret meget tydeligere bliver det ikke af det.

Fortsat fra Hestholm rasteplads med vejen til Skjern i billedet.

Tilbageblik! Jeg kigger i hvert fald i den retning jeg kom fra, nemlig Lønborg-siden.

Her ses vandet vest for vejen.

Her ses vandet vest for vejen.

Pumpestation Nord

Jeg er nu efter en tur på flere km grusvej nået frem til Pumpestation Nord og her står denne sten til minde om de mennesker, der begyndte på at lave det store arbejde med at rette Skjern Å ud og som siden blev lavet om igen.

Se mere om genopretning af åen.

Én af informationstavlerne ved Pumpestation Nord.

Den ene af de to trækfærger. Trækfærgerne Rørhønen og Blishønen er den eneste adgang til deltaets største ø, Kalvø. Trækfærgerne er tillige en del af hovedfærdselsåren i ådalens vestlige del, hvor man kan krydse ådalen.

Den ene af de to trækfærger. Trækfærgerne Rørhønen og Blishønen er den eneste adgang til deltaets største ø, Kalvø. Trækfærgerne er tillige en del af hovedfærdselsåren i ådalens vestlige del, hvor man kan krydse ådalen.

Her ser jeg modsatte vej, altså hen mod Pumpestation Nord og har trækfærgen bag mig.

Her ser jeg modsatte vej, altså hen mod Pumpestation Nord og har trækfærgen bag mig.

Trækfærger

Trækfærgen er i mellemtiden kommet næsten helt over til denne side.

I Skjern Enge findes to trækfærger, hvor man ved hjælp af en line kan trække sig over Skjern Å til øen Kalvholm, hvor kreaturer og vildheste græsser om sommeren.

Jeg er nu gået ind i pumpestationen og her er pumperne. Om Pumpestation Nord kan man i en folder læse følgende:
I 1960-erne blev de nederste 26 km af Skjern Å rettet ud og 4000 ha moser og enge blev afvandet og omlagt til intensivt landbrug. 2003 fik Skjern Å sine slyngninger og enge tilbage, da Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt var gennemført. Pumpestation Nord er et af sporene fra Danmarks sidste store afvanding og er stadig i funktion. Oplev udsigten over området fra pumpestationens tag, hvor I også finder information om Skjern Ås spændende historie. Skjern Å kan krydses til fods og med cykel over øen Kalvholm ved at benytte trækfærgerne.

Der er handicaptoilet ved pumpestationen.

Der kan læses mere om pumpestationen mv. her.

Det er rigtigt som der står i folderen - man kan se langt ud over landskabet fra taget af pumpestationen. Her ser jeg i vestlig retning.

Det er rigtigt som der står i folderen - man kan se langt ud over landskabet fra taget af pumpestationen. Her ser jeg i vestlig retning.

Og her kigger jeg i sydvestlig retning. Huset i midten af billedet er Provstgaards Hus, som også er lidt spændende at læse om og se på

Og her kigger jeg i sydvestlig retning. Huset i midten af billedet er Provstgaards Hus, som også er lidt spændende at læse om og se på

Her ser jeg i øst/sydøstlig retning ud mod trækfærgerne

Her ser jeg i øst/sydøstlig retning ud mod trækfærgerne

Jeg har nu bevæget mig nærmere til Provstgaards Hus.

Jeg har nu bevæget mig nærmere til Provstgaards Hus.

Provstgaards Hus

Provstgaards Hus er en ydmyg og over 100 år gammel jagthytte. Huset er opført af brødrene Provstgaard omkring 1914 og blev benyttet som base for fiskeri i å og fjord samt for jagt på oddere og vadefugle. Se en meget lang historie om huset her.

Provstgaards Hus ligger tæt ved Pumpestation Nord i Skjern Å Dalen.

Provstgaards Hus består i virkeligheden af to gamle fiskerhuse fra begyndelsen af dette århundrede - fra før Skjern Å blev udrettet.

Husene var oprindelig beboet af brødrene Søren Kr. Jensen og Niels Provstgaard, som ernærede sig ved fiskeri og jagt. De flyttede derfra sidst i 1920’erne.

Se den enestående samling af udstoppede fugle, som oprindelig blev etableret af Niels Provstgaard på Skjern Å Museet. Husene blev købt af Ringkøbing-Skjern Museum i 1993. Læs mere på levendemuseum
 

Jeg kørte fra pumpestationen hjem til campingvognen via Stauning og kom forbi det berømte Whisky-destilleri. Jeg var ikke inde - dels var der ikke åbent - dels er jeg ikke vild med whisky. Jeg var tilbage på campingpladsen kl. 12.55 og spiste frokost efter at have konstateret, at jeg i løbet af formiddagen havde kørt 53,4 km.


Efter frokost overvejede jeg om jeg skulle sætte mig til at læse eller jeg skulle køre en tur mere - og det blev til en tur mere, hvorfra der følger billeder på de næste sider.

Tilbage til foregående side

Del siden