Ålbæk Havn

Jeg kørte tilbage fra Jerup Strand til vejen mod Skagen og svingede så herfra ind til Ålbæk Havn, hvorfra billedet er taget. Jeg har altid godt kunne lide at bevæge mig rundt på et havneområde og se lidt på hvad der foregår.

Det var nu blevet tørvej, men der var dog stadig vand her og der på havnearealet.

Det var nu blevet tørvej, men der var dog stadig vand her og der på havnearealet.

Her et blik hen ad vejen ud til havnen, som jeg kom ad og igen kørte væk herfra ad.

Her et blik hen ad vejen ud til havnen, som jeg kom ad og igen kørte væk herfra ad.

Der står Ålbæk Fiskeauktion 1942 på huset her midt i billedet. Ålbæk Havn anløbes dag og nat iflg. havnens hjemmeside. Der er hjemmehørende ca. 130 lystbåde og 25 fiskefartøjer. Der er mange gode grunde til at kigge lidt nærmere på Aalbæk.

Videre mod Skagen

På min videre færd i retning mod Skagen gjorde jeg holdt ved Bunken Strand. Der er en stor P-plads, hvorfra der en en sti ud til stranden. Jeg gik en tur derud og endte på toppen af denne klitrække, tog nogle billeder, hvoraf det ene er dette med udsigt ned over stranden.

Bunken Strand set i sydlig retning. Der står en mand og fisker et stykke henne ad stranden.

Bunken Strand set i sydlig retning. Der står en mand og fisker et stykke henne ad stranden.

Nu er jeg på vej tilbage til P-pladsen ved Bunken Strand. Det er relativt tungt sand at gå i på en del af stien. P-pladsen er godt skjult bag træerne.

Nu er jeg på vej tilbage til P-pladsen ved Bunken Strand. Det er relativt tungt sand at gå i på en del af stien. P-pladsen er godt skjult bag træerne.

Og så er jeg tilbage ved P-pladsen. Den er stor og der er også en afdeling til venstre bag træerne til lastbiler og busser og så er der en toiletbygning, som kun delvist var brugbar denne dag.

Og så er jeg tilbage ved P-pladsen. Den er stor og der er også en afdeling til venstre bag træerne til lastbiler og busser og så er der en toiletbygning, som kun delvist var brugbar denne dag.

Jeg er på vej mod Skagen og kigger her bagud i retning mod Hulsig.

Her ser vi i retning af Skagen

Et kig over vejen og ind over hedearealet.

Her er blikket rettet i østlig retning ind over heden. Det ser ud som om det er ved at lysne lidt i skydækket ud over Ålbæk Bugt.

På vej til den tilsandede kirke

Jeg kørte videre mod Skagen og kom så til vejen ind til Den tilsandede Kirke. Her er jeg på vej ind mod Den tilsandede Kirke ved Skagen. Der er en pæn lille spadseretur derind fra P-pladsen. Jeg så iøvrigt, at de i kiosken ved P-pladsen sælger is som ved Tversted, samme fabrikat og tilberedning, men her er prisen til gengæld 38 kr.!

Jeg, og de andre turister, nærmer mig nu Den tilsandede Kirke.

Jeg, og de andre turister, nærmer mig nu Den tilsandede Kirke.

Det er et klitlandskab med bl.a. mange fyrretræer der præger området omkring kirken.

Det er et klitlandskab med bl.a. mange fyrretræer der præger området omkring kirken.

Den tilsandede kirke

Her er jeg inde i kirketårnet.

Her er jeg inde i kirketårnet.

Tårnet blev i 1903 fredet som fortidsmind og vedligeholdes nu af Miljø- og Fødevareministeriet.

Døbefonten og det murede alterbord er stadig begravet under sandet. En prægtig altertavle med over 60 forgyldte træfigurer og et engelsk skab med alabastfigurer er blandt det forsvundne inventar. Den forgyldte knop på alterkalken er det eneste middelalderlige levn fra den gamle kirke, som findes i Skagens nuværende kirke. Fra tiden efter reformationen i 1536 er der kun to lysestager fra 1598 og altersølvet. Da kongen gav tilladelse til at lukke kirken solgte man murene til nedbrydning og genbrug. De blev dog kun fjernet over de sanddynger, der havde lejret sig ved kirken og murene er derfor bevaret i op til 3 meters højde. Sandlaget over kirkegulvet blev efterhånden 4-5 meter tykt. Tårnet skulle bevares som sømærke og blev kalket hvidt i 1816.

Her er jeg på vej bagom kirketårnet.
St. Bededag 1775 nåede flyvesandet kirkemuren og i de følgende år voksede sanddyngerne og kongen tillod i 1795 at kirken blev lukket.

Da Skagen blev købstad i 1413 var kirken mindst 25 år gammel. Kort efter 1450 blev kirken forlænget mod vest og fik tårn. Med sine 45 meter var kirken nu en af Vendsyssels længste kirker. Den havde sakristi og våbenhus. Kirkens mure var kun lidt over 5 meter høje og tagryggen lå lige under det mellemste vindue i tårnets østside (herover).

Det Hvide Fyr

Så har jeg kringlet mig ind gennem de små gader i Skagens indre ved hjælp af GPS'en og er nu kommet ud til Det Hvide Fyr, som nu ikke bruges som fyr mere, men til bl.a. kunstudstillinger.

Og fra næsten samme position har jeg taget dette billede af Vippefyret, som oprindeligt blev opført i 1627 og var Danmarks første vippefyr med åben brændekurv. Princippet er enkelt, man vipper kurven ned til jorden og fylder den med bærndbart materiale og tænder op. Når fyret vippes op, kan den brændende kurv ses på lang afstand.

Og fra næsten samme position har jeg taget dette billede af Vippefyret, som oprindeligt blev opført i 1627 og var Danmarks første vippefyr med åben brændekurv. Princippet er enkelt, man vipper kurven ned til jorden og fylder den med bærndbart materiale og tænder op. Når fyret vippes op, kan den brændende kurv ses på lang afstand.

Vippefyret i Skagen

Fyret er her fotograferet i modlys. Vippefyret tændes hvert år Sankthans aften hvor mange mennesker samles omkring det. Fyret blev rekonstrueret af Carl Locher i 1913 i anledning af Skagen bys 500 års jubilæum. Senere rekonstrueret i 1958.

Her kigger jeg så rundt ind over Skagen fra toppen af højen med vippefyret.

Her kigger jeg så rundt ind over Skagen fra toppen af højen med vippefyret.

Der er flere stier/nedgange fra fyret - her ind mod byen.

Også et blik ud over havet, som jo i virkeligheden havde brug for fyrets tilstedeværelse.

Husene i den gamle del af Skagen er meget markante med de røde tage og de gule mure og så de hvide tagafslutninger.

Og så ser det ud til, at fyret er blevet renoveret igen i år. Det står der ikke noget om i brochuren, hvor jeg har hentet de andre oplysninger.

Her ser jeg ned i retning af, hvor bilen holder. Det Hvide Fyr kan ses hen over trætoppene

Her har jeg »overbehandlet« billedet lidt, så det er lidt nemmere at se nogle af detaljerne. Med den belysning der var da jeg tog billeder af fyret kunne det næsten ikke undgås at der blev alt for meget modlys. Men jeg tog dette billede, som nok er det bedste, der viser hvordan fyret ser ud.

Rundtur med Bedford bus - en mulighed

Den røde bus midt i billedet er en Bedford bus fra 1937. Kystmuseets gamle bus kører med guide på rundt til havnen, gennem de gamle bydele, forbi fyrene og til Grenen. Turene køres fra starten af juni til sidst i oktober på mandage, onsdag og torsdage.

Så er jeg på vej mod Grenen og er her ved det nuværende fyr.
Vil du med videre rundt, så kig på næste side, hvor jeg fortsætter med at fortælle om min tur

Så er jeg på vej mod Grenen og er her ved det nuværende fyr.
Vil du med videre rundt, så kig på næste side, hvor jeg fortsætter med at fortælle om min tur

Følg mig videre på turen her

eller gå tilbage til foregående side 

Del siden