Kalk og kilder i Rold Skov

1. august kørte jeg mig en lang tur og første foto er fra en rasteplads mellem Møldrup og Skørping med en hel masse forklaring på kalkforekomsterne og kilderne i Rold Skov.

Kalken, naturen og kulturhistorien

Under Rold Skovs træer ligger det kalk og skrivekridt, som hele Danmark hviler på. De berømte kilder fødes dybt nede i kalken, og hvor den som her i Rold Skov kommer op til overfladen, opstår særlige naturmiljøer.

Også menneskets historie er præget af kalken. Den gemmer på flint, som gav vore forfædre effektive redskaber. Senere blev kalken udnyttet til byggematerialer og jordforbedring. Og til slut blev kalkminerne endda kunstmuseum.

Dette er den indledende tekst på skiltet som fotoet viser. Og så står der en hel del mere om kalkforekomster og kilder i Rold området.

Læs evt. mere om kilderne på dette link.

Læs evt. om Thingbæk Kalkminer på dette link.

St. Økssø

Jeg startede med at køre fra campingpladsen via Valsgård til Rostrup og Villestrup, Møldrup mod Skørping og er her ude at gå en tur ved St. Økssø, hvorom man kan læse flg. under Visitrebild: Store Økssø er beliggende vest for Mosskov Pavillonen.
Den har et areal på ca. 33 ha. Søen tilhører den dystrofe søtype med surt, brunt vand.
Den brune farve skyldes søvandets store humusindhold. Under 2. verdenskrig udgravedes en del tørvemoser på søens vestside, hvorved der fremkom en del tørvegrave.

Foto af restaurant ved Store Økssø

Foto af restaurant ved Store Økssø

Her er nedgang fra P-pladsen ved restauranten og under banen til Store Økssø med stier og en pavillon inde i skovstykket på den anden side af banelegemet.

Her er nedgang fra P-pladsen ved restauranten og under banen til Store Økssø med stier og en pavillon inde i skovstykket på den anden side af banelegemet.

Her ser jeg lige tilbage på bilen inden jeg går under banen og over til søen. Som det ses, var det bygevejr denne dag, men sol ind imellem, og jeg gik heldigvis turen i tørvejr.

Her ser jeg lige tilbage på bilen inden jeg går under banen og over til søen. Som det ses, var det bygevejr denne dag, men sol ind imellem, og jeg gik heldigvis turen i tørvejr.

Store Økssø

Store Økssø

Der er skam også en badebro, så man kan komme ud i vandet

Store Økssø lever op til navnet, så den er stor - der er også en Lille Økssø i nærheden

Så er jeg på ved ud fra Store Økssø og holdt lige en lille pause her for at tisse.
Skiltet viser ind mod Jamborettepladsen, som jeg dog ikke besøgte

Så er jeg på ved ud fra Store Økssø og holdt lige en lille pause her for at tisse.
Skiltet viser ind mod Jamborettepladsen, som jeg dog ikke besøgte

Nu er jeg nået frem til Forstrådens Gran. Det er et kæmpestort grantræ, som jeg vil prøve at vise størrelsen af på de kommede billeder, men det er ikke let at komme til at vise det helt rigtigt.

Nu er jeg nået frem til Forstrådens Gran. Det er et kæmpestort grantræ, som jeg vil prøve at vise størrelsen af på de kommede billeder, men det er ikke let at komme til at vise det helt rigtigt.

Her har vi så målene på træet som de var for 17 år siden, mon ikke den er blevet en anelse større siden? Tallene kommer fra skiltet på fotoet oven over dette.

Her har vi så målene på træet som de var for 17 år siden, mon ikke den er blevet en anelse større siden? Tallene kommer fra skiltet på fotoet oven over dette.

Her et kig op ad mod trætoppen, som dog ike kan ses herfra

Det er det største træ jeg har set nogensinde i mit 66-årige liv - bortset fra billeder fra udlandet - men det her er synligt lige få meter fra vejen.

De andre træer i baggrunden ser ikke ret store ud

De andre træer i baggrunden ser ikke ret store ud

Her er jeg gået et stykke ind i skoven for at fotografere Forstrådens Gran mellem de andre træer

Her er jeg gået et stykke ind i skoven for at fotografere Forstrådens Gran mellem de andre træer

Når man søger på Google efter yderligere oplysninger kommer der forskellige oplysninger, som ikke helt stemmer overens. F.eks står der et sted at træet er plantet i 1883 og et andet sted i 1887 (skiltet ved træet bl.a.)

Når man søger på Google efter yderligere oplysninger kommer der forskellige oplysninger, som ikke helt stemmer overens. F.eks står der et sted at træet er plantet i 1883 og et andet sted i 1887 (skiltet ved træet bl.a.)

Forstrådens Gran

Som jeg skrev før, er det ikke nemt at komme til at vise hvor stort træet reelt er. Her er jeg gået et stykke ind i skoven for at fotografere Forstrådens Gran mellem de andre træer. Og som det også kan anes er stammen både væsentligt højere og tykkere end de andre træstammer.
finder man umiddelbart syd for Skørping by - beliggende op til Møldrupvej. Douglasgranen er plantet i 1883 af skovrider L.F.E. Hintz til minde om forstråd H. J. Hansen. I 1998 var træet ca. 40 meter højt og ca. 4.40 m i omkreds i brysthøjde. Forstrådens Gran er detaljeret beskrevet i bogen: Navnkundige træer i Rold Skov - udgivet af Helge V. Qvistorff, Rebild.

Det sidste billede (herunder) jeg tog viser måske egentlig mest om træets størrelse - men jo kun den nederste del.

Den Jyske Skovhave

Her er porten ind til Den Jyske Skovhave.

Og herunder følger teksten fra Skov- og Naturstyrelsens folder om Skovhaven:

Velkommen til Den Jyske Skovhave.

Her i hjertet af den 8000 ha store Rold Skov er der på 14 ha samlet over 150 forskellige træer og buske fra store dele af verdens nordlige halvkugle. Historien rækker tilbage til årene 1886-1902, hvor den initiativrige og forstbotanisk interesserede skovrider Hintz  ledede Buderupholm Statsskovdistrikt. Stik imod sin chefs forbud mod at plante andet end Bøg, Eg og Rødgran forsøgte Hintz på netop disse arealer, at plante mange forskellige fremmede træarter fra mange kontinenter. Som bevis på at chefens forbud blev omgået, kan i dag ses de mange over 100 årige kæmper, der stadig står spredt i haven. Den største er en Grandis fra 1896 som er 43,5 m høj og indeholder over 32 kubikmeter træ. Træet er givetvis det største danske nåletræ målt i volume. En del af disse indførte arter har vundet større udbredelse i dansk skovbrug op igennem det seneste århundrede. Det gælder eksempelvis Sitkagran, Nobilis og Douglasgran. Siden 1940’erne har tilplantningen været mere systematisk i små skovparceller og i 1970 åbnede skovhaven som en seværdighed.

Hundeskov

Ved åbningen af skovhaven i 1970 blev Danmarks formodentlig første officielle hundeskov etableret. Hundeskoven er et fristed for hunde, hvor de må færdes uden snor, men under ejerens fulde kontrol. Hele skovhaven er indhegnet, for at sikre at hundene ikke forvilder sig uden  for området. Desuden beskytter hegnet nytilplantningerne mod hjortevildt, der ynder at bide knopperne af træerne.

Information

Oversigtskort, der viser de forskellige træarters placering, findes ved hovedindgangen. Ved hver enkelt parcel er der placeret informationsskilte, der viser træernes alder, geografiske hjemegn, biologi og evt. anvendelse. Alle informationer, herunder alfabetiske artslister på dansk og latin, kan findes på hjemmesiden.

Publikumsfaciliteter

Indgangsportalen er japansk inspireret, og er en hyldest til japanernes havekunst, hvor træerne har en særlig stor plads. Ved portalen er der opsat bord/bænkesæt og grill. Inde i skovhaven er der også borde og bænke samt en vandpost til tørstige hunde.

Ved parkeringspladsen er der toiletfaciliteter (tørkloset). På 600 m af stinettet er der udlagt kørestolsvenlig belægning.

Skovhaven

Her lige inden for hovedindgangen står dette skilt med oversigt over skoven. Der er tekst om hvordan skoven kan/må benyttes. Se evt. mere på Rebildporten

Adressen er:

Den jyske Skovhave,

Møldrupvej

9520 Skørping

56°48'16.2"N 9°54'39.5"E

Billedet viser skiltet lige inden for indgangen. Området er indhegnet.

Jeg gik turen rundt på den med rødt markerede sti, som bliver nævnt i den foregående tekst som kørestolsvenlig - og det er da også en udmærket belægning der er på. De kommende billeder er fra denne sti.

Der er alskens træer og buske, men kun nogle få af hver art.

Stien er god og fast og der er skilte ved de fleste træer, så man kan se hvad det er for sorter

Dette skulle være en Silkefyr iflg. skiltet på næste billede.

Dette skulle være en Silkefyr iflg. skiltet på næste billede.

Træet er nået op i en pæn højde, men har jo også stået her siden 1957.

Vejen deler sig flere steder, men den faste sti er rimelig nem at følge

Nåletræ eller ...?

Dette og næste billede er taget inde i skovhaven, hvor jeg gik en tur rundt ad den sti, der er befæstiget til kunne bruges af kørestole, rollatorer og at dem, der ikke bryder sig om at gå på ujævne stier. Stien var fin og jævn at gå på. Læs evt mere på dette link

En plante med nogle sjove nåle eller er det blade?

Det er nok nåle - jeg fandt ikke ud af, hvad det var for en sort.

Det er nok nåle - jeg fandt ikke ud af, hvad det var for en sort.

Også nogle pænt høje træer

Og det skulle være Tempeltræer

Der kommer mere på næste side

Resten af denne dags tur fortsætter på næste side

Tilbage til foregående side

Del siden