Tur til Als

Efter turen rundt i går med afslutning i Frøslevlejren og en hjemtur igen ad små veje med flere overraskende landskaber er jeg i dag tirsdag startet med at køre til Aabenraa og herfra videre til Hostrupskov, Felstedskov, Varnæs, Over Blåkrog, Blans, Øster Snogbæk, Sandbjerg, Stovgård, Ulkebøl/Sønderborg til Augustenborg. Jeg er kørt forbi flere smukke steder, hvor jeg ikke har kunnet tillade mig at stoppe for at fotografere inden jeg kom til Als.

Dagens første billede er fra Augustenborg Havn, hvor der var rigtig mange lystbåde.

Her er jeg stoppet ved havnen i Augustenborg og dette billede forlænger næsten det ovenover.

Her er jeg stoppet ved havnen i Augustenborg og dette billede forlænger næsten det ovenover.

Men i den anden side af havnen er der også industri

Men i den anden side af havnen er der også industri

Augustenborg

Om byen Augustenborg kan man læse bl.a. følgende: Hertugbyen Augustenborg blev grundlagt i 1651 af Hertug Ernst Günther, der giftede sig med sin kusine Auguste af Glücksborg, som han opkaldte byen efter. Siden var Augustenborg hjemsted for seks generationer af hertuger, der alle har sat deres præg på byen. Det nuværende slot blev opført i 1776 og er det største og mest helstøbte barokanlæg i Sønderjylland. Hertugfamilien flygtede i 1848 pga. 1. Slesvigske krig og vendte aldrig tilbage til Augustenborg. I dag udgør byen et enestående kulturmiljø, der er groet op omkring Augustenborg Slot som et ganske specielt mini-bysamfund – ikke landsby, men en lille by af funktioner, handlende og håndværkere knyttet til hoffet.

Men uanset, hvor meget historie der er i byen, blev jeg nødt til at benytte et toilet inde midt i byen et sted og stødte på denne tekst (se billedet) over et af urinalerne.

En lidt specielt udseende kirke og klokketårn ses i Egen

En lidt specielt udseende kirke og klokketårn ses i Egen

Egen Kirke

Jeg fortsatte fra Augustenborg til Sebbelev og til Egen, hvor jeg stoppede op for at tage et par billeder af Egen Kirke, som jeg nævner ovenfor er lidt speciel at se på.

Fritstående klokketårn og bevarede kirkestalde

Mange kirker har haft kirkestalde, men Egen Kirke er et af de få steder, hvor de har overlevet frem til i dag.

Fra Egen Kirke fortsatte jeg på en rundtur ad små og mellemstore veje på Als.

Jeg kørte via Guderup, Stevning, Brandsbøl, Oksbøl, Havnbjerg, Svenstrup, Sjellerup, Elstrup, Østerholm, Helved, Fynshav hvor disse to billeder er taget.

Fra Fynshav kørte jeg videre til Kettingskov, Lysabild og Skovby og her er en udsigt på vejen videre mod Høruphav

Fra Fynshav kørte jeg videre til Kettingskov, Lysabild og Skovby og her er en udsigt på vejen videre mod Høruphav

Jeg kørte gennem Høruphav, Sundsmark og Sønderborg og er nu ved Dybbøl Mølle.

Jeg kørte gennem Høruphav, Sundsmark og Sønderborg og er nu ved Dybbøl Mølle.

Dybbøl Mølle. Jeg var ikke inde for at se den, nøjedes med at se udefra og fotografere

Dybbøl Mølle. Jeg var ikke inde for at se den, nøjedes med at se udefra og fotografere

Her et kig fra Dybbøl Mølle ned over Sønderborg

Her et kig fra Dybbøl Mølle ned over Sønderborg

Dybbøl Mølle

Dybbøl Mølle set fra en lidt anden vinkel. Efter to års restaurering, finansieret af en generøs bevilling fra A.P. Møller-fonden på 5,5 mio. kr., står stuehuset færdigt fra inderst til yderst!

Dybbøl Banke

Dybbøl Banke

Mindestøtte ved Dybbøl Banke

Mindestøtte ved Dybbøl Banke

Dybbøl Banke

Det næste billede jeg har valgt at lægge op her er taget over mod bygningen med 1864-udstillingen. Se mere om udstillingen i linket.

Jeg kørte fra Dybbøl Banke videre via Nybøl, Adsbøl, Gråsten, Kværs og her til Søgård. Billedet er fra det sammenfletningsanlæg der er blevet lavet siden Minna og jeg sidst kom forbi for en del år siden da vi holdt miniferie i Ballumhus

Jeg kørte fra Dybbøl Banke videre via Nybøl, Adsbøl, Gråsten, Kværs og her til Søgård. Billedet er fra det sammenfletningsanlæg der er blevet lavet siden Minna og jeg sidst kom forbi for en del år siden da vi holdt miniferie i Ballumhus

Her på Avntoftvej er jeg lige ved at være ved Søgård Lejren, som ligger lidt til venstre i T-krydset her foran. Jeg kørte til højre og kørte på noget af den gamle vej tilbage til Aabenraa og Genner Hoel

Her på Avntoftvej er jeg lige ved at være ved Søgård Lejren, som ligger lidt til venstre i T-krydset her foran. Jeg kørte til højre og kørte på noget af den gamle vej tilbage til Aabenraa og Genner Hoel

Eftermiddag på campingpladsen

Så er jeg hjemme igen til lidt sen frokost efter at have kørt 160 km. Jeg spiste frokost og gik så ud for at tage billeder lidt uden for og på campingpladsen, det første billede tog jeg af campingvognen og et par andre motiver fra pladsen, som kan ses herunder og gik derefter ud gennem hegnet til højre

Der var sandelig også en tipi på pladsen

Facilitetsbygningen ses midt i billedet

Udenfor og inde på pladsen

Da jeg var gået ud gennem hegnet gik jeg op på en høj lige lidt uden for campingpladsen og derfra er de tre små billeder taget.

Og så gik jeg tilbage og ind på pladsen igen og her er facilitetsbygningen set ude fra P-pladsen ved vejen, Genner Hoel rasteplads.

Pandekagehus og campingpladsen

Efter rundturen som beskrevet ovenfor slappede jeg af på campingpladsen og lidt udenfor til fods. Campingpladsen er en hyggelig lille plads. Faciliteterne er ok. Og så er der pandekagehuset, som jeg dog kun var inde i i forbindelse med ind- og udskrivning til campingpladsen. Men man har et spændende menukort, som jeg vil se nærmere på næste gang jeg kommer på de kanter. Se mere her.

Der er også en klatrepark i forbindelse med campingpladsen og pandekagehuset. Så der er mulighed for at komme op i højderne inde i skoven. Jeg har ikke selv været der - jeg tror ikke det er noget for mig at bevæge mig rundt der.

Indkørslen til campingpladsen og Genner Hoel rasteplads

Indgangspartiet til Highpark, hvor man kan komme op i højderne

Der kommer mere på næste side

Denne dag er slut i hvert fald fotomæssigt set.

HighPark Sønderjylland, som de selv beskriver det: Klatrepark ved Genner Hoel Pandekagehus og Camping. 4 baner, noget for alle i skøn natur!  Nyd skoven på en helt ny måde oppe under trækronerne med bækken rislende under dig. Tag svævebanen på tværs af slugten, oplev de 20 meter ned og få kildren i maven. Men som nævnt lidt tidligere tror jeg ikke, at jeg ville synes om at tage en tur derind - det er jeg vist for gammel og stivbenet til!

På næste side fortæller jeg om en ny dag i det Sønderjyske.

Tilbage til foregående side

Del siden