For at siderne ikke skal blive alt for lange deler jeg turbeskrivelsen op i flere dele.

Jeg er her kommet til Nr. Vorupør og du kan nu se nogle billeder fra "havneområdet"

Her ser jeg på redningsstationen i Nr. Vorupør og den er i brug endnu.

Her ser jeg på redningsstationen i Nr. Vorupør og den er i brug endnu.

Både på land i Nr. Vorupør

Både på land i Nr. Vorupør

Både på land i Nr. Vorupør og masser af måger i vandkanten

Både på land i Nr. Vorupør og masser af måger i vandkanten

Nr. Vorupør

Da der var flest, var der 27 store kystbåde, der fiskede fra Vorupør, men da Hanstholm Havn åbnede i 1967, fortrak mange fiskere dertil. I dag er det derfor fritidsfiskere, der sejler ud fra Vorupør Landingsplads.

Ved Landingspladsen finder man Vorupør Redningsstation. Herfra blev i perioden 1851 til 1986 reddet 621 menneskeliv, og redningsstationen er fortsat en vigtig aktør ved kysten.

Nr. Vorupør er et af de større fiskerlejer på Vestkysten. I slutningen af 1800-tallet skete der her en udvikling, som fik stor betydning for alle kystfiskere i Thy.

I 1898-99 indbragte fiskeriet i Stenbjerg og Vorupør lige så meget som det øvrige fiskeri på hele kyststrækningen mellem Bulbjerg og Nymindegab.

Nørre Vorupørs kerne er domineret af husene langs den lange Vesterhavsgade, som leder ned mod landingspladsen, fiskerlejets hjerte. Nogle af landingspladsens pakhuse bruges stadig og vidner om fiskerlejets historie. Side om side med disse ligger forskellige butikker, cafeer og turistattraktioner, der giver Vorupør sit helt eget særpræg. I Nordsøakvariet kan man se fisk fra Nordsøen, og der er forskellige børnevenlige aktiviteter.

Vorupør Museum , Vesterhavsgade 21, Nr. Vorupør, er åbent fra 1. april til 31. oktober.

Disse oplysninger har jeg fundet på Nationalpark Thys hjemmeside. www.nationalparkthy.dk

Jeg fandt en P-plads og gik så rundt på området ved fiskerlejet i et stykke tid. Billederne viser, at der også her er både på stranden. Det er også her, at man har etableret et havbad, som desværre er sandet til flere gange, men så vidt jeg ved fungerer det da det meste af tiden.

Her i Nr. Vorupør kan man gå et godt stykke ud »i vandet«

Nr. Vorupør, jeg er ikke helt sikker på, hvad det her er men jeg tror det er det havbad, som giver problemer med tilsanding

Over middag kørte jeg ud på en ny tur igen ad Istrupvej, men nu videre mod syd ad Kystvejen til Lyngby Strand, hvor vi her ser mod nord

Over middag kørte jeg ud på en ny tur igen ad Istrupvej, men nu videre mod syd ad Kystvejen til Lyngby Strand, hvor vi her ser mod nord

Lyngby Strand set i sydlig retning. Der var en pæn spadseretur fra P-pladsen og her ned på stranden

Så er jeg på vej ind i land igen og kigger tilbage mod Lyngby Strand

Her ser jeg så fremad - altså ind mod land og Lyngby

Her en sø lidt nærmere ind mod Lyngby

Her en sø lidt nærmere ind mod Lyngby

Klitlandskabet på vejen til Lyngby Strand

Klitlandskabet på vejen til Lyngby Strand

Jeg kørte fra Lyngby via Svankær, Hedegård, Ørum og gennem Lodbjerg Klitplantage og er her ved Lodbjerg Fyr. 
Fyret blev bygget i 1883 og tændt første gang 28. november 1884. Fyrtårnet er 35 meter højt, og lyset har en højde på 48 meter over havet.
Fyret er åbent for besøg i dagtimerne. Ved indgangen er der en plancheudstilling om fyrtårnets og områdets historie. Ved fyret er der en primitiv lejrplads med shelter, hvor man kan opleve natten og det blinkende fyr.

Jeg kørte fra Lyngby via Svankær, Hedegård, Ørum og gennem Lodbjerg Klitplantage og er her ved Lodbjerg Fyr.
Fyret blev bygget i 1883 og tændt første gang 28. november 1884. Fyrtårnet er 35 meter højt, og lyset har en højde på 48 meter over havet.
Fyret er åbent for besøg i dagtimerne. Ved indgangen er der en plancheudstilling om fyrtårnets og områdets historie. Ved fyret er der en primitiv lejrplads med shelter, hvor man kan opleve natten og det blinkende fyr.

Fra Lodbjerg Fyr kørte jeg videre mellem Ørum Sø og Flade Sø til Krik og derfra til Vestervig og her er Vestervig Kirke, som er nordens største landsbykirke

Fra Lodbjerg Fyr kørte jeg videre mellem Ørum Sø og Flade Sø til Krik og derfra til Vestervig og her er Vestervig Kirke, som er nordens største landsbykirke

Jeg fortsatte via Tygstryp til Bedsted, Hassing, Hørdum og Sønderhå og er her ved Ove Sø, og blikket er rettet hen mod, hvor jeg i formiddags tog et billede fra den anden side af søen.

Jeg fortsatte via Tygstryp til Bedsted, Hassing, Hørdum og Sønderhå og er her ved Ove Sø, og blikket er rettet hen mod, hvor jeg i formiddags tog et billede fra den anden side af søen.

Her kigger jeg så modsat i retning mod sydøst og den anden ende af Ove Sø. Denne dag kørte jeg ialt 101,1 km.

Her kigger jeg så modsat i retning mod sydøst og den anden ende af Ove Sø. Denne dag kørte jeg ialt 101,1 km.

Nu er det den 10. maj og kl. er 8.45 og jeg er ved at være klar til at tage ud på nye ture i området efter mogenbad og -mad. Jeg har noteret mig i mine daglige optegnelser, at det er flot vejr (kan jo også ses på billedet) og at der kun er lidt vind, men at der begyndte at komme skyer og at vinden friskede lidt op ved godt 8-tiden.

Nu er det den 10. maj og kl. er 8.45 og jeg er ved at være klar til at tage ud på nye ture i området efter mogenbad og -mad. Jeg har noteret mig i mine daglige optegnelser, at det er flot vejr (kan jo også ses på billedet) og at der kun er lidt vind, men at der begyndte at komme skyer og at vinden friskede lidt op ved godt 8-tiden.

Jeg kørte ud af byen via Istrupvej og til Kalkværksvej, Nørhågårdsvej, Nørhå, og ad Tyskebakken til Faddersbøl. Herfra tog jeg retning mod Jannerup og på Kanalvej kom jeg forbi denne mølle, som er til salg. (I hvert fald i maj 2016)

Her er jeg gået op til møllen, som efter min mening trænger til en kærlig hånd - og jeg har ingen planer om at købe den!

Her er indkørslen til møllen. En stor ejendom med takkede gavle kan anes i baggrunden.

Her er indkørslen til møllen. En stor ejendom med takkede gavle kan anes i baggrunden.

Efter møllen kørte jeg til Hundborg, og ad Vorupørvej og ind ad Råstrupvej og Rosvangvej til Kanalvej igen og til Tvorup Kirkeruin, som kan ses her på billedet.

Efter møllen kørte jeg til Hundborg, og ad Vorupørvej og ind ad Råstrupvej og Rosvangvej til Kanalvej igen og til Tvorup Kirkeruin, som kan ses her på billedet.

Oplysningstavlen ved Tvorup Kirkeruin som fortæller at der indtil 1794 var tale om Tvorup sognekirke.

Oplysningstavlen ved Tvorup Kirkeruin som fortæller at der indtil 1794 var tale om Tvorup sognekirke.

Kirkeruinen set fra den anden side.

Følgende oplysninger er hentet på www.nationalparkthy.dk
Tvorup Kirke blev bygget i den sidste del af 1100-tallet som en typisk romansk landsbykirke, opført af tilhuggede granitkvadersten og med apsis, kor og skib.
I midten af 1700-tallet beretter kilderne om, at sognet næsten er affolket, og at man kan køre hen over det tilsandede kirkedige. Porten er lukket af sandet. I 1794 valgte man at lægge sognet ind under Vang Sogn. Kirken blev revet ned.
Ruinen af Tvorup Kirke er et fredfyldt sted, der absolut er et besøg værd. Granitsten og rester af den mørtelfyldte murkerne viser kirkens kontur, og den tidligere kirkegård ligger græsklædt og omgivet af resterne af det gamle kirkedige.

Kirkeruinen set fra den anden side.

Følgende oplysninger er hentet på www.nationalparkthy.dk
Tvorup Kirke blev bygget i den sidste del af 1100-tallet som en typisk romansk landsbykirke, opført af tilhuggede granitkvadersten og med apsis, kor og skib.
I midten af 1700-tallet beretter kilderne om, at sognet næsten er affolket, og at man kan køre hen over det tilsandede kirkedige. Porten er lukket af sandet. I 1794 valgte man at lægge sognet ind under Vang Sogn. Kirken blev revet ned.
Ruinen af Tvorup Kirke er et fredfyldt sted, der absolut er et besøg værd. Granitsten og rester af den mørtelfyldte murkerne viser kirkens kontur, og den tidligere kirkegård ligger græsklædt og omgivet af resterne af det gamle kirkedige.

Fortsættelse følger på næste side / tilbage til foregående side

Del siden